Misija Fakulteta

Misija Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek usmjerena je na održivi razvitak kroz kvalitetno i učinkovito obrazovanje temeljeno na suvremenim ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog učenja te izobrazbi visokokvalificiranih stručnjaka. Znanstvena aktivnost je utemeljena na razvoju i širenju temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja radi ostvarivanja novih znanja i ideja uz kritičko promišljanje i kreativnost. Fakultet omogućuje studentima stjecanje kompetencija utemeljenih na suvremenim znanstvenim spoznajama kroz transfer znanja i tehnologija, aktivnu suradnju s gospodarstvom i partnerima za razvitak zajednice. Fakultet potiče razvoj gospodarstva i šire društvene zajednice uključivanjem u europski istraživački prostor i europski prostor visokog obrazovanja.