Misija Fakulteta

Misija Poljoprivrednog fakulteta je razvijati i sustavno unapređivati dinamično i multidisciplinarno istraživačko okružje u kojem će se maksimalno iskoristiti svi istraživački potencijali, te će unapređenje postojećih i razvoj novih znanja biti konstanta. Takvo okružje osigurava izvrstan transfer najnovijih znanja i vještina studentima i omogućava im mjesto među vodećim agronomskim stručnjacima koji će najnovije znanstvene spoznaje primijeniti u proizvodnoj praksi. Fakultet istraživačkim okružjem, obrazovanjem agronomskih stručnjaka i kontinuiranim razvojem znanja i vještina potrebnih za cjeloživotno obrazovanje služi zajednici i doprinosi razvoju društva u cjelini.”