Vizija Fakulteta

Poljoprivredni fakultet će postati vodeća istraživačka i nastavna ustanova u području biotehničkih znanosti u regiji. Fakultet će do 2020. godine postati prepoznatljiv u određenim područjima istraživanja u kojima će postići izvrsnost na međunarodnoj razini i aktivno se uključiti u Europski istraživački prostor (ERA) te će se na području jugoistočne Europe profilirati kao biotehnički centar izvrsnosti za transfer znanja u gospodarstvo.