Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Poljoprivredni fakultet u Osijeku, zajamčeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13.) svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama na jednak način i pod jednakim uvjetima.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Kako bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Poljoprivredni fakultet u Osijeku može se podnijeti:

  • pisanim putem na adresu: Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Službenik za informiranje, Vladimira Preloga 1., 31000 Osijek ili osobno na urudžbeni zapisnik radnim danom od 8:00 do 12:00 sati
  • elektroničkom poštom na adresu: tajnistvo@pfos.hr ili nrstanisa@pfos.hr

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Službenik za informiranje:

Titula

Ime i prezime

Telefon

Email

Lokacija

Dipl.ing Nataša Rigljan Stanisavljević, dipl.ing. 031/554-852 nrstanisa@pfos.hr I/163

Poljoprivredni fakultet u Osijeku ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14.).

Dokumenti