Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Prostor i opremljenost

Prostor i opremljenost

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek raspolaže sa 128 nastavničkih kabineta, od čega 121 u zgradi u Osijeku, a 7 u zgradi u Vinkovcima. Prosječnoj površini kabineta (15,83 m2) te su kabineti na zavidnoj razini glede njihove funkcionalnosti, odnosno, prikladnost za obavljanje nastavne i znanstvene aktivnosti. Laboratoriji, praktikumi i ostali (zajednički) prostori koji su opremljeni organizirano se koriste kako za znanstveno istraživački i stručni tako i za nastavni rad. Svi prostori nalaze se u zgradi u Osijeku, osim Laboratorija za motore i traktore koji se nalazi u zgradi u Vinkovcima. Prosječna površina praktikuma iznosi 55 m2, a laboratorija 47 m2. Udio praktikuma u ukupnoj površini za znanstveno-istraživački i stručni rad iznosi 40%, laboratorija 56 % te zajedničkih prostorija 4 %.

.

Znanstveno-istraživačka i stručna aktivnost provode se na ukupno 2.958,3 m2 površine podijeljenoj na:

  • 21 praktikum ukupne površine 1169,2 m2
  • 35 laboratorija ukupne površine 1656,3 m2
  • 3 ostala (zajednička) prostora ukupne površine 132,8 m2

Ostali prostori (3 prostorije) na raspolaganju su svim zavodima, a nalaze se u prizemnoj etaži zgrade u Osijeku. Prostor je specifično namijenjen prijemu, obradi i skladištenju uzoraka. Naime, predmet znanstvenog i stručnog rada na Poljoprivrednom fakultetu uglavnom su uzorci tla, te biljnog i animalnog materijala te se vrlo praktičnim pokazala orijentacija ka zajedničkom prostoru sa stolovima za sortiranje uzoraka, sušionicima za sušenje, mlinovima za meljavu, te homogenizatorima i sitima za prosijavenje i homogenizaciju uzoraka. Tako pripremljeni uzorcima čuvaju se u skaldišnom prostoru (zamrzivači, hladnjaci, kutije, vrećice, police).