Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Prostor i opremljenost » Raspored predavaonica i praktikuma