Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Prostor i opremljenost » Raspored sjedenja, laboratoriji i praktikumi