Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta

Ustrojstvo

Temeljne su ustrojbene jedinice Fakulteta:

  1. Zavodi i katedre,
  2. Pokušalište,
  3. Centar za cijeloživotno učenje,
  4. Knjižnica,
  5. Tajništvo

Znanstveno nastavna i stručna djelatnost Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek odvija se u šest Zavoda, trideset Katedri te pet Centralnih laboratorija uz tri Fakultetska pokušališta.