Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Centar za cjeloživotno učenje

Centar za cjeloživotno učenje

Centar za cjeloživotno učenje obuhvaća sve oblike učenja tijekom života čija je svrha stjecanje i unaprjeđivanje kompetencije za osobne, društvene i profesionalne potrebe u skladu sa Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine br. 22/13).

Neprestano učenje, obrazovanje, stjecanje novih znanja i vještina zato postaje neminovnost i zbog sljedećih dodatnih činjenica: formalni i obvezni obrazovni sustavi su tromi i nisu spremni za brže promjene; potreba drugačije sinteze i strukturiranja podataka, informacija i znanja te njegove što brže primjene; potreba neprestanog prilagođavanja promjenjivim uvjetima društvenog i poslovnog okruženja i pojava novih ekonomija, zanimanja i područja rada.

Ljudi kao glavni nositelji ideja, informacija, novih znanja i vještina postaju strateška osnovica razvitka suvremenih kompetitivnih gospodarstava i društava. U mnogim područjima energija ili sirovine (materijali) nisu temeljni pokretači i nositelji razvitka nego kreativni, sposobni i visokoobrazovani ljudi.

Cjeloživotno učenje je koncept koji promovira postupnu preobrazbu u učeću zajednicu zadovoljnih pojedinaca, a time i kompetitivne organizacije i društva utemeljenog na neprestanom stvaranju, obnavljanju i primjeni novih znanja, vještina i stavova (vrednota). Znatiželja, radost učenja novog, motiviranost i navike neprestanog učenja stvaraju se u mlađim životnim razdobljima. Stoga je cjeloživotno učenje i kontinuirani profesionalni razvoj glavni mehanizmi kojim se potiču osobni rast i razvoj te sprečavaju stagnaciju i rutinu u životu pojedinca i u društvu.

Kroz misiju i viziju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek vidljivo je kako cjeloživotno učenje služi zajednici i doprinosi razvoju društva u cjelini.

Na Fakultetu je izrađeno nekoliko programa za cjeloživotno učenje, koji su dobili i odobrenje Senata Sveučilišta, a kojima se doprinosi kontinuiranoj izobrazbi poljoprivrednih stručnjaka i proizvođača.