Laboratorij

  • Laboratoriji su u pravilu ustrojbene jedinice zavoda i osnivaju se za izvođenje znanstvenih i stručnih istraživanja i projekata, te obavljanja praktičnog dijela nastave.
  • Rad laboratorija organizira i vodi voditelj laboratorija.
  • Voditelja laboratorija imenuju članovi zavoda na prijedlog predstojnika zavoda.
  • Za voditelja laboratorija može biti imenovan nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili suradnik u stručnom zvanju stručnog suradnika, višeg stručnog suradnika ili stručnog savjetnika.
  • Voditelj laboratorija imenuje se na vrijeme od dvije godine. Ista osoba može biti ponovno izabrana za voditelja.
  • Voditelj laboratorija odgovara za svoj rad predstojniku zavoda.