Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Laboratorij » Laboratorij za Agroekologiju

Laboratorij za Agroekologiju

Zavod za agroekologiju Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku kontinuirano je usmjeren ka suradnji s privredom, znanstvenim i stručnim projektima, te obrazovanju studenata diplomskih i poslijediplomskih studija. U tom razdoblju od 1963. godine u sklopu Zavoda razvijani su i laboratoriji za analize tla, biljke i gnojiva, te su djelatnici osposobljeni za širok spektar analitičkih aktivnosti:

  • kontrola plodnosti tla (reakcija tla, humoznost, ukupne i raspoložive frakcije esencijalnih, beneficijalnih i štetnih elemenata)
  • pedofizikalna svojstva tla
  • analize biljnog tkiva (koncentracije esencijalnih, beneficijalnih i štetnih elemenata, enzimatske aktivnosti, antiokisdativna aktivnost, koncentracije promotora i inhibitora, vigor sjemena...)
  • analize mineralnih i organskih gnojiva (koncentracije esencijalnih, beneficijalnih i štetnih elemenata, stabilnost i zrelost organskih gnojiva, fitotoksičnost)

U sklopu suradnje s gospodarskim subjektima djelatnici Laboratorija u sklopu terenskih istraživanja provode sondiranja terena, otvaranja pedoloških profila, određivanje infiltracije i zbijenosti tla s najospežnijim aktivnostima u višegodišnjim gnojidbenim kalibracijskim pokusima.

Za potrebe znanstvenog istraživanja i obrazovanje doktoranata u Laboratoriju za agroekologiju se provode i analize animalnih tkiva, mlijeka, mliječnih prerađevina i meda. Također, u radu Laboratorija aktivno sudjeluju studenti u okviru nastavnih, praktičnih i istraživačkih aktivnosti, posebice za potrebe izrade završnih i diplomskih radova.

Fotogalerija