Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Tajništvo » Odjeljak općih i kadrovskih poslova