Odjeljak Ureda dekana

Djelatnici

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
Daniela Lijić, dipl. ing. 031/554-801 daniela.lijic(at)fazos.hr dekanat(at)fazos.hr I/156
Danijel Berger, univ. bacc. ing. agr. 031/ 554-963 danijel.berger(at)fazos.hr 0/40
Marija Šimić 031/554-963 marija.simic(at)fazos.hr 0/40