Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Tajništvo » Odjeljak za znanost i međunarodnu suradnju

Odjeljak za znanost i međunarodnu suradnju

Djelatnici

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
Daniel Haman mag.iur. 031/554-812 daniel.haman(at)fazos.hr 0/46
Maja Novoselec mag.educ.philol.angl.et mag.pead. 031/554-812 maja.novoselec(at)fazos.hr 0/46

Djelatnosti

Ured za međunarodnu suradnju sudjeluje u provedbi svih međunarodnih aktivnosti Fakulteta, a posebno je zadužen za provedbu sljedećih djelatnosti:

  1. poslovi u vezi mobilnosti studenata (dolazni i odlazni studenti u Erasmus+, CEEPUS i ostalim bilateralnim ili drugim međunarodnim programima)
  2. poslovi vezani uz provedbu Erasmus+ i CEEPUS programa
  3. administracija međunarodnih projekata vezanih uz visoko obrazovanje
  4. komunikacija sa sveučilištima i institucijama unutar i izvan EU, državnim tijelima, agencijama
  5. sudjelovanje u međunarodnim sveučilišnim smotrama i sajmovima
  6. sudjelovanje u organizaciji konferencija, radionica i sastanaka na međunarodnoj razini
  7. praćenje i izvještavanje djelatnika o međunarodnim natječajima i programima
  8. uređivanje web stranice Fakulteta vezane uz međunarodnu suradnju
  9. ostali međunarodni poslovi Fakulteta