Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Tajništvo » Ured za međunarodnu suradnju

Ured za međunarodnu suradnju

Djelatnik ureda: Daniel Haman, mag.iur.
Telefon: 031/554-812
Fax: 031/554-853
Email: daniel.haman@pfos.hr
Lokacija: 0/46