Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Tajništvo » Odjeljak za unaprijeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Odjeljak za unaprijeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

Djelatnici

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
Marija Grgić dipl.oec. 031/533-061 marija.grgic(at)fazos.hr I/162