Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Tajništvo » Ured za centralnu arhivu i urudžbeni zapisnik

Ured za centralnu arhivu i urudžbeni zapisnik

Djelatnici

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
Branka Kevo 031/554-963 branka.kevo(at)fazos.hr 0/40