Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Tajništvo » Ured za pravne i stručno-administrativne poslove

Ured za pravne i stručno-administrativne poslove

Djelatnici

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
Ana Drenjančević mag.iur. 031/554-852 ana.drenjancevic(at)fazos.hr I/163
Nataša Rigljan Stanisavljević, dipl.ing. 031/554-852 nrstanisa(at)fazos.hr I/163
Maja Primorac dipl.iur. 031/533-061 maja.primorac(at)fazos.hr I/162
Gorana Rašić mag.ing.agr. 031/533-068 gorana.rasic(at)fazos.hr 0/41