Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Tajništvo » Ured za računalnu mrežu i komunikacijske sustave

Ured za računalnu mrežu i komunikacijske sustave

Djelatnici

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
Tomislav Pavlović 031/554-845 tomislav.pavlovic(at)fazos.hr 0/44
Ivan Rebekić 031/554-845 ivan.rebekic(at)fazos.hr 0/44