Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Tajništvo » Ured za računovodstveno-financijske poslove

Ured za računovodstveno-financijske poslove

Djelatnici

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
Ivanka Ivanović, dipl. oec. 031/554-806 ivanka.ivanovic(at)fazos.hr II/245
Ksenija Arežina, dipl. oec. 031/554-953 ksenija.arezina(at)fazos.hr II/247
Magdalena Dornjak dipl.oec. 031/554-951 magdalena.dornjak(at)fazos.hr II/247
Verica Mijić, oec. 031/554-872 verica.mijic(at)fazos.hr II/247
031/533-071 svjetlana.kozic(at)fazos.hr II/247
Andrej Stošić 031/554-954 andrej.stosic(at)fazos.hr II/246
Danijel Berger ing. 031/554-954 danijel.berger(at)fazos.hr II/246