Ured za studente i studije

Djelatnici

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
Mirjana Lukačević 031/554-844 mirjana.lukacevic(at)fazos.hr 0/47
Anđelka Čolić, iur. 031/554-844 andjelka.colic(at)fazos.hr 0/47
Ružica Marković 031/554-844 ruzica.markovic(at)fazos.hr 0/47
Ivanka Poštić, dipl. ing. 031/554-847 ivanka.postic(at)fazos.hr 0/45
Dubravka Andrić prof. 031/554-844 dubravka.andric(at)fazos.hr 0/47