Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Tajništvo » Ured za tehničke i pomoćne poslove

Ured za tehničke i pomoćne poslove

Djelatnici

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
Vlado Marković 031/554-966 vlado.markovic(at)fazos.hr 0/19
Ksenija Bereš 031/554-935 ksenija.beres(at)fazos.hr 0/27
Željko Baran 032/343-427 zeljko.baran(at)fazos.hr Vinkovci
Ivana Čutuk 032/343-427 ivanka.cutuk(at)fazos.hr Vinkovci
Mara Driksler 031/554-935 mara.driksler(at)fazos.hr 0/27
Amalija Hovanjec 031/554-935 amalija.hovanjec(at)fazos.hr 0/27
Zvjezdan Lovrić 031/554-963 zvjezdan.lovric(at)fazos.hr 0/40
Kata Lucijanić 031/554-971 kata.lucijanic(at)fazos.hr I/155
Kaja Marić 031/554-935 kaja.maric(at)fazos.hr 0/27
Branka Marjanović 031/554-935 branka.marjanovic(at)fazos.hr 0/27
Vedran Mihaljević 031/554-966 vedran.mihaljevic(at)fazos.hr 0/19
Željka Pavić(zamjena Katarina Hozijan) 031/554-935 zeljka.pavic(at)fazos.hr 0/27
Katica Plazonja 032/343-427 katica.plazonja(at)fazos.hr Vinkovci
Marijana Štern 031/554-935 marijana.stern(at)fazos.hr 0/27
Renata Vidaković 031/554-935 renata.vidakovic(at)fazos.hr 0/27
Mirjana Vujeva 032/343-427 mirjana.vujeva(at)fazos.hr Vinkovci
Danijel Zrinušić 031/554-966 danijel.zrinusic(at)fazos.hr 0/19
Marija Šimić 031/554-963 marija.simic(at)fazos.hr 0/40
Alen Zelić bacc.ing.agr. 031/554-963 alen.zelic(at)fazos.hr 0/40
Marina Zveržina 031/554-935 marina.zverzina(at)fazos.hr 0/27