Knjižnica

Voditeljica Knjižnice Josipa Vrbanić, dipl. ing.
Telefon 031/554-854
Fax 031/554-853
Email josipa.vrbanic@pfos.hr
Lokacija I/149

Poljoprivredni fakultet u Osijeku ima dvije knjižnice smještene u zgradama u Osijeku i u Vinkovcima, koje podupiru znanstveni, nastavni i stručni rad ustanove. U knjižnom su fondu zastupljena područja kemije, matematike, biologije, klimatologije, genetike, općeg i posebnog ratarstva, općeg i posebnog stočarstva, ratarske i stočarske mehanizacije, zaštite okoliša, veterinarske medicine, agroekonomike i sociologije, a u referentnoj zbirci nalaze se enciklopedije, rječnici, leksikoni, atlasi, adresari i bibliografije. Knjižnica smještena u zgradi u Osijeku nalazi se u njenom središnjem prostoru i smještena je na dva kata: na prvom katu se nalazi prostor za posudbu knjiga i stolovi s osobnim računalima za studente, a na drugom se katu nalazi čitaonica. Prostor za knjižnu posudbu opremljen je s policama na kojima se jednostavno mogu pretraživati knjige i stručni časopisi. U knjižnicu je upisano ukupno 1.011 studenta.

Djelatnici

Ime i prezime Telefon Email Lokacija
Ljilja Vučković-Vizentaner, dipl.knjiž. 031/554-856 ljilja@pfos.hr I/149
Sara Teklić Ward, dipl.knjiž. 031/554-855 steklic@pfos.hr I/149
Mirela Šetka, dipl. iur. et mag. bibl. 032/343-411 mirela.setka@pfos.hr Vinkovci