Zavodi i katedre

Zavod za Agroekologiju

 • Katedra za fiziologiju
 • Katedra za ishranu bilja
 • Katedra za pedologiju i primjenjenu mikrobiologiju

Zavod za Agroekonomiku

 • Katedra za agrarnu i ruralnu ekonomiku
 • Katedra za managment
 • Katedra za tržište i financije

Zavod za bilinogojstvo

 • Katedra za hortikulturu
 • Katedra za genetiku, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
 • Katedra za opću proizvodnju bilja i poljoprivredne melioracije
 • Katedra za žitarice i industrijsko bilje
 • Katedra za krmno bilje
 • Katedra za povrćarstvo, cvjećarstvo, ljekovito i začinsko bilje

Zavod za kemiju

 • Laboratorij za kemiju

Zavod za kemiju, biologiju i fiziku tla

 • Katedra za ishranu bilja i fertilizaciju
 • Katedra za mikrobiologiju i zemljišne resurse

Zavod za lovstvo, ribarstvo i pčelarstvo

 • Katedra za pčelarstvo, zoologiju i zaštitu prirode
 • Katedra za lovstvo, ribarstvo i ekologiju

Zavod za mehanizaciju

 • Katedra za strojeve i uređaje u ratarstvu i vrtlarstvu
 • Katedra za agrotehniku i preciznu poljoprivredu

Zavod za poljoprivrednu tehniku

 • Katedra za motore, održavanje i eksploataciju
 • Katedra za poljoprivredno strojarstvo

Zavod za primjenjenu zootehniku

 • Katedra za opću i specijalnu zootehniku
 • Katedra za animalne proizvode

Zavod za stočarstvo

 • Katedra za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja
 • Katedra za stočarstvo i ekološko stočarstvo
 • Katedra za mehanizaciju i zdrastvenu zaštitu u stočarstvu
 • Katedra za govedarstvo i konjogojstvo

Zavod za zaštitu bilja

 • Katedra za agrobotaniku i fitofarmaciju
 • Katedra za entomologiju i nematologiju
 • Katedra za fitopatologiju
 • Katedra za uskladištenje i tehnologiju ratarskih proizvoda

Samostalna katedra za strane jezike i kineziologiju

Djelatnici