Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Zavodi i katedre » Samostalna katedra za strane jezike i tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Samostalna katedra za strane jezike i tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Predstojnik Katedre: Krešimir Ižaković, prof.
Zamjenik predstojnika Katedre: Darija Kuharić, prof.
Telefon: 031/554-847
Fax: 031/554-853
Email: kresimir.izakovic@pfos.hr

Djelatnosti

Tjelesno i zdravstveno odgojno-obrazovno područje, zbog svoga značaja za skladan razvoj antropoloških obilježja studenata, jedinstveno je po mogućnostima i posebnostima. To pretpostavlja da nastava tjelesne i zdravstvene kulture treba biti primjerena razvojnim značajkama studenata koje ovaj program u cijelosti uzima u obzir. Sukladno tome, redovita nastava tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju je usmjerena prema optimalnom usavršavanju motoričkih znanja i unapređenju sposobnosti i osobina koje su presudne za uspješnost u studiju te učinkovitost u obavljanju odabranog poziva.

Program tjelesne i zdravstvene kulture nadgradnja je na temeljne postavke tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnoga područja programa srednje škole. Program međupovezno određuju obrazovna, antropološka i odgojna smjernica.

 • Sudjelovanja na stručnim skupovima, ljetnim školama
 • Kontinuirano prenošenje znanja, učenja prema studentima s ciljem cjeloživotnog bavljenja tjelesnim aktivnostima
 • Natjecanja u sportovima unutar Poljoprivrednog fakulteta
 • Natjecanja na „Agronomijadama“
 • Vođenje sportskih ekipa na Sveučilišnim natjecanjima
 • Vođenje ekipa sveučilišta na poluzavršnicama i završnicama državnih prvenstava
 • Vođenje ekipa na Europskim studentskim prvenstvima

Na poljoprivrednom fakultetu nastava stranog jezika (Engleski jezik, Njemački jezik Poslovni jezik - engleski i Poslovni jezik - njemački) održavala se na stručnom, prediplomskom (75 sati po semestru) i diplomskom studiju (30 u semestru) tijekom akademske godine 2014./2015. Nakon provedenog inicijalnog testa jezične kompetencije, studenti su podijeljeni u skupine prema stupnjevima ZEROJ-a (Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike), u kojima su se sukladno njihovom predznanju razvijale sposobnosti slušanja, govora, čitanja i pisanja te jezične strukture (gramatika i vokabular)

 • izrada stručnih radova sa studentima
 • aktivno sudjelovanje na domaćim i stranim stručnim skupovima
 • objavljivanje samostalnih radova ili radova u koautorstvu
 • lektoriranje stručnih i znanstvenih časopisa
 • suradnja s domaćim i stranim udrugama s područja poljoprivrede
 • ka i odgojna smjernica.
Osoblje Broj Sati nastave Broj Aktivnost Zavoda Broj
Nastavno osoblje 4 Bs (sveučilišni) obvezni moduli 2100 Znanstveni projekti -
Suradnička zvanja - BS (stručni) obvezni moduli 1080 Stručni projekti -
Suradnici - Bs (sveučilišni) izborni moduli 60 Mentori disertacija -
Tehničko i pomoćno osoblje - Ms (sveučilišni) obvezni moduli - Mentorstvo specijalistički radova -
Ms (sveučilišni) Izborni moduli - Mentorstvo diplomskih radova -
Izvan PFOS - Mentorstvo završnih radova -

Moduli

Moduli
Naziv Semestar Studijski program
Preddiplomski sveučilišni – redoviti moduli
Tjelesna i zdravstvena kultura I Svi smjerovi
Tjelesna i zdravstvena kultura ll Svi smjerovi
Tjelesna i zdravstvena kultura lll Svi smjerovi
Tjelesna i zdravstvena kultura lV Svi smjerovi
Strani jezici l Svi smjerovi
Strani jezici ll Svi smjerovi
Preddiplomski stručni – obvezni moduli
Tjelesna i zdravstvena kultura l Svi smjerovi
Tjelesna i zdravstvena kultura II Svi smjerovi
Tjelesna i zdravstvena kultura lll Svi smjerovi
Tjelesna i zdravstvena kultura lV Svi smjerovi
Strani jezici l Svi smjerovi
Diplomski sveučilišni – izborni moduli
Strani jezici III Svi smjerovi
Strani jezici III Svi smjerovi
Strani jezici III Svi smjerovi
Strani jezici III Svi smjerovi

Projekti

Šifra projekta Naziv Voditelj Suradnik Znanstveno područje
ERA/IP/12/13 Life Long Learning Intensive Programme AGRITECH Anica Perković, Biotehničke znanosti i Humanističke znanosti
HROSIJEK01 Erasmus Staff Visit/Teaching Activity Anica Perković Biotehničke i humanističke znanosti

Djelatnici