Zavod za agroekonomiku

Predstojnik Zavoda: izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Zamjenik predstojnika Zavoda: izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić
Tajnik/ica: Ana Crnčan, dipl.ing
Telefon: 031/554-871
Fax: 031/554-853
Email: ruzica.loncaric@pfos.hr

Djelatnosti

Zavod se bavi nastavnom, znanstveno-istraživačkom i stručnom djelatnošću. Nastavna djelatnost obuhvaća održavanje nastave na preddiplomskom studija Agroekonomika, diplomskom studiju Agroekonomika, stručnom studiju Agrarno poduzetništvo, specijalističkom studiju Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom te doktorskom studiju Agroekonomika. Pored toga, pojedini moduli djelatnika zastupljeni su i na drugim studijima i smjerovima. Nastavničko osoblje aktivno je uključeno i u znanstveno istraživačku suradnju sa studentima koja rezultira zajedničkim radovima, sudjelovanjima na savjetovanjima, Festivalu znanosti, studentskom forumu, itd. Znanstveno-istraživačka djelatnost odvija se u okviru rada na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima, a stručna suradnja u vidu projekata s gospodarskim subjektima.

Osoblje Broj Sati nastave Broj Aktivnost Zavoda Broj
Nastavno osoblje 8 Bs (sveučilišni) obvezni moduli 975 Znanstveni projekti 3
Suradnička zvanja 4 BS (stručni) obvezni moduli 1200 Stručni projekti 14
Suradnici 1 Bs (sveučilišni) izborni moduli 600 Mentori disertacija 1
Tehničko i pomoćno osoblje - Ms (sveučilišni) obvezni moduli 975 Mentorstvo specijalistički radova -
Ms (sveučilišni) Izborni moduli 675 Mentorstvo diplomskih radova 21
Izvan PFOS - Mentorstvo završnih radova 37

Znanstveni projekti

Šifra projekta Naziv Voditelj Znanstveno područje
079-0792389-2073 Identifikacija gospodarskih aktivnosti u funkciji ruralnog razvitka Tihana Sudarić Biotehničke znanosti
079-3576 Razvoj multisektorskog modela obiteljske poljoprivrede ruralnih područja Krunoslav Zmaić Biotehničke znanosti
079-3582 Tržišni i ekonomski aspekti proizvoda poboljšane kakvoće Zdravko Tolušić Biotehničke znanosti
IPA 4.1.1.1.04.01.c05 THE HERA NET – High Educated Rural Animators Network Snježana Tolić Biotehničke znanosti
IPA4.1.3.1.07.01.C24 ECO HORTY LAB Nositelj Srednja škola A. M. Reljković Slavonski brod; voditelj Snježana Tolić Biotehničke znanosti
IPA4.1.1.1.02.02.c25 YMCA – Mladi za razvoj poljoprivrede Snježana Tolić Biotehničke znanosti
IPA4.1.2.1.03.02.c15 Udruživanjem i suradnjom do zapošljavanja Nositelj: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.; Snježana Tolić -vanjski suradnik Biotehničke znanosti
IPA2007/HR/16IPO/001-0401 Technology-Innovation Centre with Incubator for the Development of Rural Economy and Entrepreneurship Nositelj: Grad Pleternica; voditelj Snježana Tolić Biotehničke znanosti
(ID:UHR/0901/2.1.3/0001) Regional Universities as Generators of a Transnational Knowledge Region (UNIREG IMPULSE) Voditelj: PhD. Gal Zoltan i prof.dr.sc. Sanja Lončar Vicković, Suradnici: Krunoslav Zmaić Tihana Sudarić Interdisciplinarno područje
533-06-11-0003 Traditional products in multifuntional development of agricultural farms, Znanstveno istraživački bilateralni projekt Hrvatska-Srbija Krunoslav Zmaić Biotehničke znanosti
Utvrđivanje i gospodarsko vrednovanje tipičnih proizvoda kroz razvoj multisektorskog modela obiteljske poljoprivrede u Osječko-baranjskoj županiji Krunoslav Zmaić Biotehničke znanosti
Provedba programa cjeloživotnog obrazovanja „Stručnjak za ruralni razvoj“ 2011-2012 Snježana Tolić Biotehničke znanosti
Eko rekreacija i vrtna senzacija Nositelj Udruga SOS Dječje Selo Hrvatska; Snježana Tolić - stručni suradnik Biotehničke znanosti
Vrt nade za stare i mlade Nositelj: Centar Amadea za psihosocijalni razvoj, Đakovo; Snježana Tolić - stručni suradnik Biotehničke znanosti
IPA4.1.2..1.05.01. c03 ECO EDUCO PARK – social inclusion and employment model Snježana Tolić Biotehničke znanosti
Istraživanje kvantitativnih i kvalitativnih obilježja populacije mladih u ruralnom području Vukovarsko-srijemske županije, Snježana Tolić Biotehničke znanosti
Zeleni vrt znanja Nositelj Udruga SOS Dječje Selo Hrvatska Snježana Tolić -stručni suradnik Biotehničke znanosti
Kad se zelene ruke slože Nositelj Udruga Eko klub studenata Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, voditelj Snježana Tolić Biotehničke znanosti

Moduli

Moduli
Naziv Semestar Studijski program
Preddiplomski sveučilišni – redoviti moduli
Osnove agroekonomike I Poljoprivreda, svi smjerovi
Hrvatsko gospodarstvo III Poljoprivreda, Agroekonomika
Osnove ekonomske teorije III Poljoprivreda, Agroekonomika
Ruralna sociologija III Poljoprivreda, Agroekonomika
Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji III Poljoprivreda, Agroekonomika
Agrarna i ruralna politika IV Poljoprivreda, Agroekonomika
Agrobiznis management IV Poljoprivreda, Agroekonomika
Tržište i agromarketing IV Poljoprivreda, Agroekonomika
Upravljanje marketingom u hortikulturi IV Poljoprivreda, Hortikultura
Financije i financijsko poslovanje V Poljoprivreda, Agroekonomika
Planiranje u poljoprivredi V Poljoprivreda, Agroekonomika
Računovodstvo u poljoprivredi V Poljoprivreda, Agroekonomika
Regionalni razvoj V Poljoprivreda, Agroekonomika
Preddiplomski sveučilišni – izborni moduli
Agrarna politika VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Agrarno poduzetništvo VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Bankarstvo i krediti VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Organizacija i troškovi poljoprivredne proizvodnje VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Seoski turizam VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Sredstva vanjsko trgovinske razmjene VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Tržište i marketing hrane VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Zadrugarstvo VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Preddiplomski stručni – obvezni moduli
Agroekonomika I Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Počela ekonomije I Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Agroekonomika I Poljoprivreda, svi smjerovi
Agrarna sociologija II Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Ekonomika nacionalnih resursa II Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Agrarna politika III Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Agrarno poduzetništvo IV Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Osnove računovodstva u poljoprivredi IV Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Poduzetnički management IV Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Agroekonomika- praksa V Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Financije i financijsko poslovanje V Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Osnove računovodstva u poljoprivredi- praksa V Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Poduzetničke vještine V Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Poduzetnički management- praksa V Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Agrarno poduzetništvo- praksa VI Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Financije i financijsko poslovanje-praksa VI Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Tržište poljoprivrednih proizvoda VI Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Tržište poljoprivrednih proizvoda- praksa VI Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Organizacija proizvodnje i kalkulacije VI Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Tržište poljoprivrednih proizvoda VI Poljoprivreda, Zootehnika
Diplomski sveučilišni – obvezni moduli
Agrarna politika i ruralni razvoj Europske unije I Agroekonomika
Ekonomika alternativne poljoprivrede I Agroekonomika
Ekonomika resursa i teorija proizvodnje I Agroekonomika
Ekonomika proizvodnje voća, grožđa i vina I Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
Međunarodni i tržišni odnosi II Agroekonomika
Poduzetnički management II Agroekonomika
Upravljanje troškovima II Agroekonomika
Vanjskotrgovinsko poslovanje II Agroekonomika
Vođenje i ocjena razvojnih projekata II Agroekonomika
Tržište i marketing ekoloških proizvoda II Ekološka poljoprivreda
Organizacija i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima II Mehanizacija
Ekonomika proizvodnje povrća i cvijeća II Povrćarstvo i cvjećarstvo
Tržište i marketing u pčelarstvu i lovstvu II Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Diplomski sveučilišni – izborni moduli
Ekonomika prerade III Svi studijski programi
Kanali distribucije poljoprivredno- prehrambenih proizvoda III Svi studijski programi
Održivi ruralni razvitak III Svi studijski programi
Politika proizvoda i usluga III Svi studijski programi
Poslovne komunikacije i savjetodavni rad III Svi studijski programi
Ruralni turizam III Svi studijski programi
Sustavi potpore odlučivanja u poljoprivredi III Svi studijski programi
Suvremene metode obračuna troškova III Svi studijski programi
Tržište i marketing u hortikulturi III Svi studijski programi

Djelatnici