Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Zavodi i katedre » Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju » Centralni laboratorij za animalnu proizvodnju i biotehnologiju

Centralni laboratorij za animalnu proizvodnju i biotehnologiju

Voditelj: doc.dr.sc. Vladimir Margeta
Telefon: 031 554 944
Email: vladimir.margeta(at)fazos.hr

Centralni laboratorij Zavoda za animalnu proizvodnju i biotehnologiju ima za cilj unapređenje znanstveno-istraživačkih kapaciteta i aktivnosti iz područja animalnih znanosti, u skladu s usvojenom dugoročnom strategijom razvoja Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Visoka razina tehničke opremljenosti i stručnost osoblja profiliranog kroz provedbu brojnih znanstveno-istraživačkih projekata temelj su budućeg djelovanja laboratorija na iznalaženju konkretnih rješenja i odgovora na kompleksne izazove u animalnoj proizvodnji, proizvodnji hrane, biotehnologiji i očuvanju genetskih resursa.

Centralni laboratorij je osposobljen za provedbu širokog spektra analiza (od analize sirovina i hrane za životinje preko analize životinja i proizvoda animalnog podrijetla, sve do molekularno-genetskih analiza) u skladu s najsuvremenijim svjetskim dostignućima iz područja animalne proizvodnje i biotehnologije, s ciljem unapređenja ukupne poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje hrane. Navedene analize mogu se provoditi u jednoj od pet sastavnica Centralnog laboratorija.

1. Laboratorij za hranidbu i fiziologiju životinja

Istraživački rad temelji se na primjeni metoda kemijskih i biokemijskih analiza sirovina i sastava obroka za domaće životinje, analizi fizioloških stanja i procesa kod domaćih životinja, te kemijskoj analizi tkiva, krvi i drugog biološkog materijala.

2. Laboratorij za govedarstvo i konjogojstvo

U laboratoriju se provode analize vezane uz svojstva mlječnosti i proizvodnosti goveda.

3. Laboratorij za animalnu genomiku

Laboratorij je specijaliziran za provedbu molekularno-genetskih istraživanja u području animalnih znanosti koja obuhvaćaju analizu genoma svih vrsta domaćih životinja (izolacija DNK, PCR i rtPCR, analiza mtDNA, genotipizacija, utvrđivanje povezanosti gena s najvažnijim proizvodnim svojstvima, provjera roditeljstva, utvrđivanje genetske osnove nasljednih bolesti, autentifikacija proizvoda i dr.).

4. Laboratorij za animalne proizvode

U laboratoriju se provode analize s ciljem utvrđivanja kemijskih, tehnoloških i kvalitativnih svojstava sirovina animalnog podrijetla (meso, mlijeko, jaja) te animalnih proizvoda (mliječni, mesni proizvodi i dr.).

5. Laboratorij za RNA

Laboratorij za RNA ima zadaću razvoja funkcionalne genomike i proteomike (povezivanje genoma s prepisanim produktima - RNA i proteinima).

Djelatnici