Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Zavodi i katedre » Zavod za biljnu proizvodnju i biotehnologiju » Centralni laboratorij za biljnu proizvodnju i biotehnologiju

Centralni laboratorij za biljnu proizvodnju i biotehnologiju

Voditelj: prof. dr. sc. Bojan Stipešević
Telefon: 031 554 834
Email: bojan.stipesevic(at)fazos.hr

Novoustrojeni Centralni laboratorij Zavoda za biljnu proizvodnju i biotehnologiju ima kao osnovni zadatak tehničko podupiranje zacrtanih ciljeva strategije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek na unaprjeđenju znanstveno-istraživačkih kapaciteta, ali i uslužno-savjetodavno djelovanje u unaprjeđivanju biljne proizvodnje.

Iako novoosnovan, baštini višegodišnje iskustvo znanstveno-istraživačkog rada stečeno kroz brojne projekte, ali i suradnje s poslovnim subjektima širokog spektra, od obiteljskih gospodarstava do korporacija, na rješavanju mnogobrojnih problema koje pred poljoprivrednika stavlja današnjica.

U modernom, kompleksnom naporu proizvodnje hrane visoke kvalitete i nutritivnih vrijednosti, s mnogobrojnim izazovima koje se javljaju "od polja do stola", Centralni laboratorij pruža razne vrste analiza i usluga, od najnovijih metoda propagacije biljnog materijala, oplemenjivanja u skladu s najnovijim svjetskim znanstvenim dosezima, pa do složene analize cijele biljke, od korijena do ploda usjeva, pa čak i kvalitete proizvedene sirovine za hranu, a koji se mogu se obaviti u nekoj od četiri podjedinica Centralnog laboratorija: Laboratorij za biljnu genetiku, biotehnologiju i sjemenarstvo, Laboratorij za analizu ratarskih usjeva, Laboratorij za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, Laboratorij za in vitro umnažanje biljaka

prof. dr. sc. Bojan Stipešević

Voditelj Centralnog laboratorija Zavoda za za biljnu proizvodnju i biotehnologiju

1. Laboratorij za biljnu genetiku, biotehnologiju i sjemenarstvo

Istraživački rad temelji se na primjeni metoda klasičnoga oplemenjivanja bilja markerima potpomognute selekcije u žitarica, očuvanju genetskog fonda žitarica te istraživanju poboljšanja metoda i ispitivanja proizvodnje sjemena kao i uvjeta i načina skladištenja poljoprivrednih kultura.

2. Laboratorij za analizu ratarskih usjeva

U laboratoriju za analizu ratarskih usjeva obavlja se znanstveno istraživački rad iz područja opće i specijalne proizvodnje bilja. Laboratorij svojom opremom omogućuje provedbu istraživačkog rada u pogledu pripreme i analize uzoraka biljnog materijala, ispitivanja klijavosti sjemena i ostalih ispitivanja u kojima se zahtjeva točnost i homogenost u održavanju temperature, relativne vlažnosti i osvjetljenja, analize hektolitarske mase i vlage zrna svih zrnatih kultura te dugoročnog skladištenja bioloških uzoraka na niskim temperaturama. Također se provodi i održavanje pojedinih autohtonih vrsta industrijskog bilja kroz nacionalni program "Očuvanje biljnih genetskih izvora - Hrvatska banka biljnih gena"

3. Laboratorij za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo

Laboratorij je specijaliziran za proizvodnju sadnog materijala – voćnih i dendroloških sadnica kao i podloga i umnožavanje kulturom tkiva te za određivanje kvalitete vina fizikalno-kemijskim analizama.

4. Laboratorij za in vitro umnažanje biljaka

Osim razvoja metoda in-vitro umnažanja kod različitih biljnih vrsta i održavanja više autohtonih vrsta povrća kroz nacionalni program "Očuvanje biljnih genetskih izvora - Hrvatska banka biljnih gena", provode se znanstvena istraživanja u području oksidativnog stresa, funkcionalnih komponenata, biofortifikacije te ishrane povrćarskih, cvjećarskih i ljekovitih biljnih vrsta.

Djelatnici