Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Zavodi i katedre » Zavod za bioekonomiju i ruralni razvoj

Zavod za bioekonomiju i ruralni razvoj

Predstojnik Zavoda: izv.prof.dr.sc. Ružica Lončarić
Zamjenik predstojnika Zavoda: izv. prof. dr. sc. Tihana Sudarić
Koordinator za nastavu: izv. prof. dr. sc. Tihana Sudarić
Koordinator za znanost: izv. prof. dr. sc. Igor Kralik
Član Programskog vijeća Centra za cjeloživotno učenje: izv. prof. dr. sc. Snježana Tolić
Telefon: 031/554-871
Fax: 031/554-853
Email: ruzica.loncaric(at)fazos.hr

Djelatnosti

Zavod za biekonomiju i ruralni razvoj jedan je od šest zavoda Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Zavod za bioekonomiju i ruralni razvoj osnovan je 2018. godine slijedom promjene ustrojstva Fakulteta, spajanjem dotadašnjeg Zavoda za agoekonomiku te Katedre za strane jezike i tjelesnu i zdravstvenu kulturu.

Zavod za biekonomiju i ruralni razvoj sastoji se od četiri katedre: Katedra za agrarnu i ruralnu ekonomiju, Katedra za marketing i istraživanje tržišta, Katedra za menadžment i financije te Katedra za strane jezike i tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Na Zavodu je zaposleno 18 djelatnika, od čega su dva redovita profesora u trajnom znanstveno nastavnom zvanju, tri su u zvanju redovitog profesora, tri u zvanju izvanrednog profesora te jedan u znanstveno-nastavnom zvanju docent. Nadalje, Zavod ima pet asistenata, od čega su dva u zvanju poslijedoktoranda, tri predavača i jednog stručnog suradnika.

Nastavna djelatnost Zavoda se obavlja kroz sve oblike visokoškolskog obrazovanja: preddiplomski stručni studij Agrarno poduzetništvo, preddiplomski sveučilišni studij Agroekonomika, diplomski sveučilišni studij Agroekonomika, poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i poslijediplomski doktorski sveučilišni studij Agroekonomika.

Znanstveno-istraživački rad usmjeren je na izradu i provedbu znanstvenih i stručnih projekata iz područja menadžmenta, poduzetništva, troškova i financija u poljoprivredi, tržišta i agromarketinga, agrarne sociologije te agrarne politike i ruralnog razvoja. Stručne aktivnosti Zavoda obuhvaćaju spektar primijenjenih i interdisciplinarnih istraživanja iz područja agroekonomike u poljoprivredi. Djelatnici katedri pružaju svoje usluge iz područja analize poslovanja i poslovno planiranje, izračunavanja kalkulacije cijena, izrade investicijskih studija i sektorskih analiza, strateškog programiranja (lokalne, regionalne, nacionalne i sektorske strategije razvoja), savjetodavnog rada, razvoja komunikacijskih i poduzetničkih vještina.

Djelatnici Zavoda aktivni su članovi brojnih odbora, udruženja, stručnih povjerenstava i radnih skupina imenovanih od strane Fakulteta, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

Znanstvenim i stručnim predavanjima djelatnici Zavoda doprinose popularizaciji znanosti i diseminaciji znanstvenih istraživanja.

Osoblje Broj Sati nastave Broj Aktivnost Zavoda Broj
Nastavno osoblje 8 Bs (sveučilišni) obvezni moduli 975 Znanstveni projekti 3
Suradnička zvanja 4 BS (stručni) obvezni moduli 1200 Stručni projekti 14
Suradnici 1 Bs (sveučilišni) izborni moduli 600 Mentori disertacija 1
Tehničko i pomoćno osoblje - Ms (sveučilišni) obvezni moduli 975 Mentorstvo specijalistički radova -
Ms (sveučilišni) Izborni moduli 675 Mentorstvo diplomskih radova 21
Izvan PFOS - Mentorstvo završnih radova 37

Znanstveni projekti

Šifra projekta Naziv Voditelj Znanstveno područje
079-0792389-2073 Identifikacija gospodarskih aktivnosti u funkciji ruralnog razvitka Tihana Sudarić Biotehničke znanosti
079-3576 Razvoj multisektorskog modela obiteljske poljoprivrede ruralnih područja Krunoslav Zmaić Biotehničke znanosti
079-3582 Tržišni i ekonomski aspekti proizvoda poboljšane kakvoće Zdravko Tolušić Biotehničke znanosti
IPA 4.1.1.1.04.01.c05 THE HERA NET – High Educated Rural Animators Network Snježana Tolić Biotehničke znanosti
IPA4.1.3.1.07.01.C24 ECO HORTY LAB Nositelj Srednja škola A. M. Reljković Slavonski brod; voditelj Snježana Tolić Biotehničke znanosti
IPA4.1.1.1.02.02.c25 YMCA – Mladi za razvoj poljoprivrede Snježana Tolić Biotehničke znanosti
IPA4.1.2.1.03.02.c15 Udruživanjem i suradnjom do zapošljavanja Nositelj: Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.; Snježana Tolić -vanjski suradnik Biotehničke znanosti
IPA2007/HR/16IPO/001-0401 Technology-Innovation Centre with Incubator for the Development of Rural Economy and Entrepreneurship Nositelj: Grad Pleternica; voditelj Snježana Tolić Biotehničke znanosti
(ID:UHR/0901/2.1.3/0001) Regional Universities as Generators of a Transnational Knowledge Region (UNIREG IMPULSE) Voditelj: PhD. Gal Zoltan i prof.dr.sc. Sanja Lončar Vicković, Suradnici: Krunoslav Zmaić Tihana Sudarić Interdisciplinarno područje
533-06-11-0003 Traditional products in multifuntional development of agricultural farms, Znanstveno istraživački bilateralni projekt Hrvatska-Srbija Krunoslav Zmaić Biotehničke znanosti
Utvrđivanje i gospodarsko vrednovanje tipičnih proizvoda kroz razvoj multisektorskog modela obiteljske poljoprivrede u Osječko-baranjskoj županiji Krunoslav Zmaić Biotehničke znanosti
Provedba programa cjeloživotnog obrazovanja „Stručnjak za ruralni razvoj“ 2011-2012 Snježana Tolić Biotehničke znanosti
Eko rekreacija i vrtna senzacija Nositelj Udruga SOS Dječje Selo Hrvatska; Snježana Tolić - stručni suradnik Biotehničke znanosti
Vrt nade za stare i mlade Nositelj: Centar Amadea za psihosocijalni razvoj, Đakovo; Snježana Tolić - stručni suradnik Biotehničke znanosti
IPA4.1.2..1.05.01. c03 ECO EDUCO PARK – social inclusion and employment model Snježana Tolić Biotehničke znanosti
Istraživanje kvantitativnih i kvalitativnih obilježja populacije mladih u ruralnom području Vukovarsko-srijemske županije, Snježana Tolić Biotehničke znanosti
Zeleni vrt znanja Nositelj Udruga SOS Dječje Selo Hrvatska Snježana Tolić -stručni suradnik Biotehničke znanosti
Kad se zelene ruke slože Nositelj Udruga Eko klub studenata Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, voditelj Snježana Tolić Biotehničke znanosti

Moduli

Moduli
Naziv Semestar Studijski program
Preddiplomski sveučilišni – redoviti moduli
Osnove agroekonomike I Poljoprivreda, svi smjerovi
Hrvatsko gospodarstvo III Poljoprivreda, Agroekonomika
Osnove ekonomske teorije III Poljoprivreda, Agroekonomika
Ruralna sociologija III Poljoprivreda, Agroekonomika
Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji III Poljoprivreda, Agroekonomika
Agrarna i ruralna politika IV Poljoprivreda, Agroekonomika
Agrobiznis management IV Poljoprivreda, Agroekonomika
Tržište i agromarketing IV Poljoprivreda, Agroekonomika
Upravljanje marketingom u hortikulturi IV Poljoprivreda, Hortikultura
Financije i financijsko poslovanje V Poljoprivreda, Agroekonomika
Planiranje u poljoprivredi V Poljoprivreda, Agroekonomika
Računovodstvo u poljoprivredi V Poljoprivreda, Agroekonomika
Regionalni razvoj V Poljoprivreda, Agroekonomika
Preddiplomski sveučilišni – izborni moduli
Agrarna politika VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Agrarno poduzetništvo VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Bankarstvo i krediti VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Organizacija i troškovi poljoprivredne proizvodnje VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Seoski turizam VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Sredstva vanjsko trgovinske razmjene VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Tržište i marketing hrane VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Zadrugarstvo VI Poljoprivreda, Agroekonomika
Preddiplomski stručni – obvezni moduli
Agroekonomika I Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Počela ekonomije I Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Agroekonomika I Poljoprivreda, svi smjerovi
Agrarna sociologija II Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Ekonomika nacionalnih resursa II Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Agrarna politika III Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Agrarno poduzetništvo IV Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Osnove računovodstva u poljoprivredi IV Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Poduzetnički management IV Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Agroekonomika- praksa V Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Financije i financijsko poslovanje V Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Osnove računovodstva u poljoprivredi- praksa V Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Poduzetničke vještine V Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Poduzetnički management- praksa V Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Agrarno poduzetništvo- praksa VI Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Financije i financijsko poslovanje-praksa VI Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Tržište poljoprivrednih proizvoda VI Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Tržište poljoprivrednih proizvoda- praksa VI Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Organizacija proizvodnje i kalkulacije VI Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Tržište poljoprivrednih proizvoda VI Poljoprivreda, Zootehnika
Diplomski sveučilišni – obvezni moduli
Agrarna politika i ruralni razvoj Europske unije I Agroekonomika
Ekonomika alternativne poljoprivrede I Agroekonomika
Ekonomika resursa i teorija proizvodnje I Agroekonomika
Ekonomika proizvodnje voća, grožđa i vina I Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
Međunarodni i tržišni odnosi II Agroekonomika
Poduzetnički management II Agroekonomika
Upravljanje troškovima II Agroekonomika
Vanjskotrgovinsko poslovanje II Agroekonomika
Vođenje i ocjena razvojnih projekata II Agroekonomika
Tržište i marketing ekoloških proizvoda II Ekološka poljoprivreda
Organizacija i upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima II Mehanizacija
Ekonomika proizvodnje povrća i cvijeća II Povrćarstvo i cvjećarstvo
Tržište i marketing u pčelarstvu i lovstvu II Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Diplomski sveučilišni – izborni moduli
Ekonomika prerade III Svi studijski programi
Kanali distribucije poljoprivredno- prehrambenih proizvoda III Svi studijski programi
Održivi ruralni razvitak III Svi studijski programi
Politika proizvoda i usluga III Svi studijski programi
Poslovne komunikacije i savjetodavni rad III Svi studijski programi
Ruralni turizam III Svi studijski programi
Sustavi potpore odlučivanja u poljoprivredi III Svi studijski programi
Suvremene metode obračuna troškova III Svi studijski programi
Tržište i marketing u hortikulturi III Svi studijski programi

Djelatnici