Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Zavodi i katedre » Zavod za bioekonomiju i ruralni razvoj » Katedra za strane jezike i tjelesnu i zdravstvenu kulturu

Katedra za strane jezike i tjelesnu i zdravstvenu kulturu