Zavod za fitomedicinu

Predstojnik Zavoda: prof dr. sc. Mirjana Brmež
Zamjenik predstojnika Zavoda: prof. dr. sc. Emilija Raspudić
Koordinator za nastavu: doc. dr. sc. Sanda Rašić
Koordinator za znanost: izv. prof. dr. sc. Ivana Majić
Član Programskog vijeća Centra za cjeloživotno učenje: doc. dr. sc. Jelena Ilić
Telefon: 031/554-931
Fax: 031/545-853
Email: mirjana.brmez(at)fazos.hr

Djelatnosti

Zavod za fitomedicinu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek uspješno provodi nastavnu, znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost u području zaštite bilja od štetnih organizama.

Područje rada Zavoda za fitomedicinu obuhvaća aktivnosti iz herbologije, fitofarmacije, entomologije, fitopatologije, nematologije te uskladištenja poljoprivrednih proizvoda i posliježetvenih tehnologija. Posebnu pozornost u svim područjima svoga djelovanja Zavod za fitomedicinu stavlja na okolišno prihvatljive principe i metode u zaštiti bilja.

Povijest Zavoda za fitomedicinu datira od 1965. godine kada je na Visokoj Poljoprivrednoj školi u Osijeku ustrojena poslovna jedinica Zavod za zaštitu bilja, poljoprivrednih proizvoda i prerađevina koja 1970. godine ulazi u sastav Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku s četverogodišnjim studijem, a 1976. godine u sastav Biotehničko znanstveno nastavnog centra Osijeku. Od 1972. g. na Zavodu za zaštitu bilja, poljoprivrednih proizvoda i prerađevina postoji i poslijediplomski studij.

Nastavna aktivnost Zavoda za fitomedicinu provodi se kroz preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, stručni studij te poslijediplomski doktorski i specijalistički studij. Cilj nastavnog procesa je obrazovanje visoko kvalitetnog stručnog kadra koji će odgovoriti potrebama tržišta rada te stručno i odgovorno primjenjivati stečena znanja iz područja zaštite bilja od štetnih organizma, u praksi.

Znanstveno – istraživačka aktivnost Zavoda za fitomedicinu obuhvaća domaće i međunarodne znanstvene projekte, objavu znanstvenih radova, uredništvo i recenzije znanstvenih knjiga, projekata i znanstvenih publikacija, organizaciju i sudjelovanje na znanstvenim skupovima i znanstvenim odborima te mobilnosti vezane uz znanstveno istraživački rad.

Stručna aktivnost Zavoda za fitomedicinu ogleda se kroz brojne suradnje i partnerstva s gospodarstvom, savjetodavni i edukativni rad, suradnju s Ministarstvom poljoprivrede Republike Hrvatske i dr. Djelatnici Zavoda provode stručnu djelatnost na području cijele države, posebice u području zaštite poljoprivrednih kultura od štetočinja, testiranja učinkovitosti ekoloških i kemijskih pripravaka, monitoringa štetnika te izdavanju preporuka i smjernica za uspješan nadzor i reguliranje štetočinja.

Ustroj Zavoda za fitomedicinu organiziran je kroz kroz 4 katedre i 1 Centralni laboratorij za fitomedicinu. Znanstveno-nastavni kadar broji 5 redovitih profesora u trajnom zvanju, 2 redovitog profesora, 3 izvanredna profesora, 1 docenta, 2 poslijedoktoranda te 3 asistenta. Nenastavno osoblje broji 2 viša laboranta i 2 tehnička suradnika.

Osoblje Broj Sati nastave Broj Aktivnost Zavoda Broj
Nastavno osoblje 11 Bs (sveučilišni) obvezni moduli 525 Znanstveni projekti 2
Suradnička zvanja 4 BS (stručni) obvezni moduli 525 Stručni projekti -
Suradnici 1 Bs (sveučilišni) izborni moduli 225 Mentori disertacija 2
Tehničko i pomoćno osoblje 3 Ms (sveučilišni) obvezni moduli 1200 Mentorstvo specijalistički radova 1
Ms (sveučilišni) Izborni moduli 975 Mentorstvo diplomskih radova 36
Izvan PFOS 60 Mentorstvo završnih radova 18

Moduli

Moduli
Naziv Semestar Studijski program
Preddiplomski sveučilišni – redoviti moduli
Skladištenje i tehnologije ratarskih proizvoda V Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Fitopatologija I IV Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Fitopatologija I IV Poljoprivreda, Hortikultura
Opća botanika i zoologija I Poljoprivreda, svi smjerovi
Sistematika bilja IV Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Sistematika bilja IV Poljoprivreda, Hortikultura
Entomologija I V Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Entomologija I IV Poljoprivreda,Hortikultura
Preddiplomski sveučilišni – izborni moduli
Zaštita povrća VI Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Zaštita ratarskih kultura VI Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Zaštita bilja I VI Poljoprivreda, svi smjerovi
Preddiplomski stručni – obvezni moduli
Skladištenje ratarskih kultura IV Poljoprivreda, Ratarstvo
Skladištenje ratarskih kultura - praksa V Poljoprivreda, Ratarstvo
Fitopatologija V Poljoprivreda, Ratarstvo
Poljoprivredna botanika I Poljoprivreda, Ratarstvo
Zaštita bilja praksa I IV Poljoprivreda, Ratarstvo
Entomologija IV Poljoprivreda, Ratarstvo
Zaštita bilja II - praksa IV Poljoprivreda, Ratarstvo
Diplomski sveučilišni – obvezni moduli
Skladištenje poljoprivrednih proizvoda II Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Savjetodavna služba u zaštiti bilja II Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Fitopatologija II I Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Bolesti ratarskih kultura II Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji II Ekološka poljoprivreda
Parazitski uzročnici bolesti povrća i cvijeća II Povrćarstvo i cvjećarstvo
Zaštita od bolesti i štetnika u voćarstvu II Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjer Voćarstvo
Zaštita od bolesti i štetnika u vinogradima II Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjer Vinogradarstvo i vinarstvo
Korovi II Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Medonosno bilje II Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Fitofarmacija I Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Ekološka poljoprivreda i standardi I Ekološka poljoprivreda
Fitonematologija I Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Entomologija II II Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Praktični tečaj iz zaštite bilja I Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Kukci i ostali štetnici povrća i cvijeća II Povrćarstvo i cvjećarstvo
Diplomski sveučilišni – izborni moduli
Osnovi bakteriologije i virologije III Svi studijski programi
Bolesti povrća i cvijeća III Svi studijski programi
Fitoekologija III Svi studijski programi
Osnove palinologije III Svi studijski programi
Ekološki prihvatljiva zaštita bilja III Svi studijski programi
Primjena pesticida u poljoprivredi III Svi studijski programi
Programi zaštite voćaka i vinove loze III Svi studijski programi
Samoniklo jestivo i otrovno bilje III Svi studijski programi
Štetnici ratarskih kultura III Svi studijski programi
Štetnici povrća i cvijeća III Svi studijski programi
Zaštita bilja II III Svi studijski programi
Nematologija III Svi studijski programi
Štetočinje u voćnjacima i vinogradima III Svi studijski programi

Projekti

Šifra projekta Naziv Voditelj Znanstveno područje
SEE-ERA.NET PLUS project no. ERA 139/01 “Systems to reduce mycotoxins contamination of cereals and medicinal plants in order to preservation native species and traditional products in Romania-Serbia-Croatia area” Jasenka Ćosić Biotehničke znanosti
HRZZ IP -11-2013-5570 DIACROMIXPEST: Razvoj formulacija novih prirodnih insekticida na osnovi inertnih prašiva i botaničkih insekticida te njihovih kombinacija kao zamjena za sintetske konvencionalne insekticide Vlatka Rozman Biotehničke znanosti
Bilateralni projekt HR -SLO Entomopatogene nematode u biološkoj kontroli kukaca (2012.-2013.). Emilija Raspudić Biotehničke znanosti
158875-Tempus-IT-Tempus-JPCR International joint master degree in Plant Medicine Edita Štefanić
UNIOS- interni znanstvenoistraživački projekat za docente Procjena rezistentnosti Tribolium castaneum (Herbst) na fosfin Anita Liška Biotehničke znanosti
UNIOS- interni znanstvenoistraživački projekat za docente Endofitne gljivice u kulturi tkiva Jelena Ilić Biotehničke znanosti
UNIOS- interni znanstvenoistraživački projekat za docente Botaničko porijeklo meda – pokazatelj kvalitete meda Sanda Rašić Biotehničke znanosti
Znanstveni program MZOŠ 079-0570 Ekološki prihvatljiva zaštita bilja Vlatka Rozman Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0790570-2995 Uloga korova u epidemiologiji bolesti okopavinskih kultura Draženka Jurković Karolina Vrandečić Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0730718-0578 Fuzarijska palež klasova i sadržaj DON -a u zrnu i brašnu Jasenka Ćosić Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0790570-0427 Zaštita uskladištenih žitarica fizikalnim mjerama Vlatka Rozman Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0790570-0430 Bioaktivnost komponenti eteričnih ulja u zaštiti uskladištenih žitarica Vlatka Rozman Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-2192374-0261 Monitoring aeroalergena i model sustavnog suzbijanja alergogenog bilja Edita Štefanić Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0790462-0265 Nematode kao bioindikatori ekološkog stanja tla Mirjana Brmež Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0730463-2708 Tolerantnost hibrida kukuruza na ličinke kukuruzne zlatice Marija Ivezić Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0790570-2208 Biološko suzbijanje kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis Hübner) Emilija Raspudić Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0790570-2716 Integrirana zaštita ratarskih kultura od korova Mira Knežević, Renata Baličević Biotehničke znanosti
Projekt OBŽ Praćenje zdravstvenog stanja ljekovitog bilja i edukacija proizvođača na području Osječko-baranjske županije Karolina Vrandečić Biotehničke znanosti

Oprema

Djelatnici