Zavod za mehanizaciju

Predstojnik Zavoda: prof.dr.sc. Đuro Banaj
Zamjenik predstojnika Zavoda: izv.prof.dr.sc. Irena Rapčan
Telefon: 031/554-983
Fax: 031/554-853
Email: zpm@pfos.hr
Web http://ljesnjak.pfos.hr/~zavmeh/

Djelatnosti

U Zavodu za mehanizaciju zaposleno je dvanaest djelatnika. Od pet doktora znanosti trojica su redoviti profesori u trajnom zvanju, jedna izvanredna profesorica i jedan docent. U Zavodu su tri magistra znanosti, od kojih su dvojica viši predavači i jedan stručni suradnik. Od zaposlenika s viskom stručnom spremom jedan je asistent, a dvoje su viši stručni suradnici. Osim toga, u Zavodu je zaposlena jedna viša laborantica s višom školskom spremom. Pored znanstvene i stručne aktivnosti, djelatnici Zavoda intenzivno su uključeni u nastavni proces na preddiplomskom, diplomskom i stručnom studiju na različitim smjerovima unutar više modula iz područja mehanizacije u poljoprivredi odnosno poljoprivredne tehnike, te na poslijediplomskom doktorskom studiju Poljoprivredne znanosti, na smjeru Tehnički sustavi u poljoprivredi.

Zavod za mehanizaciju inicijator je pokretanja postupka, na razini Fakulteta, za dobivanje rješenja za provedbu izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, temeljem čega je Poljoprivredni fakultet u Osijeku dobivanjem Rješenja Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske, postao ovlaštena institucija za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida. Ishođeno rješenje za provođenje navedene izobrazbe vrijedi pet godina počevši s danom 4. studenog 2014. godine kada je Rješenje stupilo na snagu.

Budući da je prema pravilniku (NN broj 142/12 od 19. prosinca 2012. godine) potrebno obaviti tehnički pregled strojeva za zaštitu bilja u Zavodu u Zavodu su za te potrebe uspostavljene dvije ispitne stanice.

Osoblje Broj Sati nastave Broj Aktivnost Zavoda Broj
Nastavno osoblje 7 Bs (sveučilišni) obvezni moduli 8 Znanstveni projekti 2
Suradnička zvanja 1 BS (stručni) obvezni moduli 14 Stručni projekti 3
Suradnici 3 Bs (sveučilišni) izborni moduli 4 Mentori disertacija -
Tehničko i pomoćno osoblje 1 Ms (sveučilišni) obvezni moduli 6 Mentorstvo specijalistički radova -
Ms (sveučilišni) Izborni moduli 8 Mentorstvo diplomskih radova -
Izvan PFOS - Mentorstvo završnih radova -

Moduli

Moduli
Naziv Semestar Studijski program
Preddiplomski sveučilišni – redoviti moduli
Mehanizacija u hortikulturi II Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Poljoprivredna mehanizacija u bilinogojstvu III Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Bilinogojstvo III Poljoprivreda, Mehanizacija
Geoinformacijski sustavi u poljoprivrednoj tehnici III Poljoprivreda, Mehanizacija
Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu I. IV Poljoprivreda, Mehanizacija
Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu II. V Poljoprivreda, Mehanizacija
Strojevi i uređaji u voćarstvu i vinogradarstvu IV Poljoprivreda, Mehanizacija
Preddiplomski sveučilišni – izborni moduli
Ispitivanje poljoprivrednih strojeva VI Poljoprivreda, Mehanizacija
Strojevi i uređaji za pripremu tla za zasnivanje nasada VI Poljoprivreda, Mehanizacija
Agrotehnika povrćarskih kultura VI Poljoprivreda, Mehanizacija
Tehnika dorade, skladištenja i transport u poljoprivredi VI Poljoprivreda, Mehanizacija
Preddiplomski stručni – obvezni moduli
Mehanizacija u poljoprivredi II Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Mehanizacija u poljoprivredi-praksa III Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Bilinogojstvo – precizna poljoprivreda I Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Mehanizacija u ratarstvu II Poljoprivreda, Ratarstvo
Mehanizacija u ratarstvu-praksa III Poljoprivreda, Ratarstvo
Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu III Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Strojevi i uređaji u voćarstvu i vinogradarstvu IV Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Strojevi i uređaji u ratarstvu i vrtlarstvu I praksa IV Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Strojevi i uređaji u voćarstvu i vinogradarstvu–praksa V Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Bilinogojstvo I Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Bilinogojstvo - praksa II Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Poljoprivredne melioracije i tehnika navodnjavanja IV Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Poljoprivredne melioracije – praksa VI Poljoprivreda, Ratarstvo
Elektrotehnika i elektronika u poljoprivredi II Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Diplomski sveučilišni – obvezni moduli
Mehanizacija u VVV-u I Smjer VVV
Integralna tehnika pri obradi tla i sjetvi I Mehanizacija
Tehnika u bilinogojstvu II Bilinogojstvo
Metodika ispitivanja poljoprivrednih strojeva II Mehanizacija
Mehanizacija u ekološkoj poljoprivredi I Ekološka poljoprivreda
Mehanizacija u povrćarstvu i cvjećarstvu I Povrćarstvo i cvjećarstvo
Transport u poljoprivredi II Mehanizacija
Diplomski sveučilišni – izborni moduli
Tehničko-eksploatacijska ekspertiza uređaja za zaštitu bilja trajnih nasada III Svi studijski programi
Održive tehnologije uzgoja bilja III Svi studijski programi
Geoinformacijski sustavi i analiza prostornih podataka III Svi studijski programi
Osnove digitalnog kartiranja III Svi studijski programi
Primjena GIS-a u hortikulturi III Svi studijski programi
Razvoj tehničkih sustava u povrćarstvu i cvjećarstvu III Svi studijski programi
Transportni sustavi u VVV proizvodnji III Svi studijski programi
Tehnika spremanja voluminozne krme III Svi studijski programi

Projekti

Oprema

Poslovno tehnička suradnja

Sve informacije vezane za poslovno tehničku suradnju možete saznati OVDJE.

Djelatnici