Zavod za poljoprivrednu tehniku

Predstojnik Zavoda: doc.dr.sc. Ivan Plaščak
Zamjenik predstojnika Zavoda: prof.dr.sc. Tomislav Jurić
Tajnik/ica: mr.sc. Tomislav Pandurović
Telefon: 031/554-883
Fax: 031/545-853
Email: zpt@pfos.hr

Djelatnosti

Djelatnost Zavoda izvodi istraživanja iz temeljnih i primijenjenih područja strojarstva: materijala i obrade, mehanike, elemenata strojeva, termodinamike i mehanizama. Ista su usmjerena na istraživanja glede motora SUI i poljoprivrednih traktora te njihovu eksploataciju i održavanje. Nadalje, Zavod se bavi istraživanjima obzirom na ergonomske zahtjeve dozvoljene razine buke i mehaničkih vibracija na radnom mjestu rukovatelja. Zavod aktivno surađuje sa privrednicima organizirajući i sudjelujući na tematskim okruglim stolovima, tribinama i edukacijama vezanim za ranije spomenuta područja istraživanja. Zavod sukladno izvedbenom planu izvodi nastavu na Bs, BS, Ms i PhD studijima PFOS-a. Djelatnici Zavoda su aktivno uključeni u aktivnosti Zajednice tehničke kulture Vukovarsko-srijemske županije, Odbora za poljoprivredu Općine Bilje i Odbora za poljoprivrednu Općine Darda.

Osoblje Broj Sati nastave Broj Aktivnost Zavoda Broj
Nastavno osoblje 5 Bs (sveučilišni) obvezni moduli 790 Znanstveni projekti 1
Suradnička zvanja 2 BS (stručni) obvezni moduli 515 Stručni projekti -
Suradnici 1 Bs (sveučilišni) izborni moduli 195 Mentori disertacija 2
Tehničko i pomoćno osoblje 0 Ms (sveučilišni) obvezni moduli 295 Mentorstvo specijalistički radova 1
Ms (sveučilišni) Izborni moduli 300 Mentorstvo diplomskih radova 23
Izvan PFOS 120 Mentorstvo završnih radova 52

Moduli

Moduli
Naziv Semestar Studijski program
Preddiplomski sveučilišni – redoviti moduli
Osnove strojarstva II Poljoprivreda, Mehanizacija
Osnove poljoprivredne tehnike II Poljoprivreda, Agroekonomika
Osnove poljoprivrednog strojarstva II Poljoprivreda, Zootehnika
Inženjerska grafika II Poljoprivreda, Mehanizacija
Materijali poljoprivrednih strojeva III Poljoprivreda, Mehanizacija
Motori SUI III Poljoprivreda, Mehanizacija
Inženjerska mehanika I III Poljoprivreda, Mehanizacija
Elementi poljoprivrednih strojeva IV Poljoprivreda, Mehanizacija
Poljoprivredni traktor IV Poljoprivreda, Mehanizacija
Održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva I V Poljoprivreda, Mehanizacija
Eksploatacija poljoprivrednih strojeva I V Poljoprivreda, Mehanizacija
Preddiplomski sveučilišni – izborni moduli
Eksploatacija i održavanje poljoprivrednih strojeva VI Poljoprivreda, savi smjerovi
Gospodarenje i recikliranje poljoprivrednog otpada VI Poljoprivreda, savi smjerovi
Mehanički prijenosnici snage poljoprivrednih strojeva VI Poljoprivreda, savi smjerovi
Preddiplomski stručni – obvezni moduli
Strojni materijali i obrada I Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Elementi poljoprivrednih strojeva II Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Inženjerska mehanika III Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Poljoprivredni traktor III Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Poljoprivredni traktor – stručna praksa IV Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva V Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Eksploatacija poljoprivrednih strojeva V Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Eksploatacija poljoprivrednih strojeva- stručna praksa VI Poljoprivreda, Mehanizacija u poljoprivredi
Diplomski sveučilišni – obvezni moduli
Održavanje i popravak poljoprivrednih strojeva II I Mehanizacija
Inženjerska mehanika II I Mehanizacija
Eksploatacija poljoprivrednih strojeva II II Mehanizacija
Ergonomija poljoprivrednih strojeva II Mehanizacija
Diplomski sveučilišni – izborni moduli
Trenje i trošenje poljoprivrednih strojeva III Svi studijski programi
Uporaba i održavanje tehničkih sustava III Svi studijski programi
Hidraulički uređaji poljoprivrednih strojeva III Svi studijski programi
Mehanizmi poljoprivrednih strojeva III Svi studijski programi

Projekti

Šifra projekta Naziv Voditelj Znanstveno područje
079-0792067-2071 Efektivnost tehničkih sustava i očuvanje okoliša Tomislav Jurić Biotehničke znanosti

Oprema

Djelatnici