Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Zavodi i katedre » Zavod za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije » Centralni laboratorij za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije

Centralni laboratorij za poljoprivrednu tehniku i obnovljive izvore energije

Voditelj: prof. dr. sc. Davor Kralik
Telefon: 031 554 908
Email: davor.kralik(at)fazos.hr

Centralni laboratorij bavi se nastavnom, znanstveno-istraživačkom i stručnom djelatnošću i u svome sastavu ima četiri jedinice. Osnovni zadatak mu je tehničko podupiranje zacrtanih ciljeva strategije Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek na unaprjeđenju znanstveno-istraživačkih kapaciteta, ali i uslužno-savjetodavno djelovanje u unaprjeđivanju poljoprivredne proizvodnje.

  1. Laboratorij za biomasu i obnovljive izvore energije bavi se kemijskim i fizikalnim analizama biomase, digestata, organskih gnojiva i sl. Osim kemijskih analiza utvrđuje se dinamika stvaranja i količina bioplina i u tu svrhu laboratorij sadrži analitičku opremu, bioreaktore različitih dimenzija te kompletan sustav za proizvodnju bioplina što omogućuje izradu studije isplativosti za bioplinska postrojenja (dimenzioniranje bioreaktora, određivanje tehnologije i režima rada bioreaktora, određivanje količine proizvedenog bioplina, određivanje količine proizvedene električne energije, određivanje količine proizvedene toplinske energije, kalkulacija dobiti).
  2. Laboratorij za geoprostorne analize u poljoprivredi (AgroGAL) bavi se primjenom geografskih informacijskih sustava (GIS), daljinskih istraživanja, pozicioniranja i navigacije te digitalne kartografije u poljoprivredi. Spomenute aktivnosti obuhvaćaju prikupljanje prostornih podataka, njihovu obradu te izradu prostornih analiza za potrebe poljoprivrede i očuvanja okoliša, obradu i interpretaciju podataka daljinskih istraživanja prikupljenih putem satelita ili bespilotnih letjelica, precizno određivanje položaja na Zemlji i navigaciju korištenjem globalnih navigacijskih satelitskih sustava (GNSS) i izradu tematskih karata u poljoprivredi i zaštiti okoliša temeljem obrade prostornih podataka u GIS okruženju.
  3. Servisno edukativni praktikum za mehanizaciju u poljoprivredi bavi se testiranjem ispravnosti rada tehničkih sustava za zaštitu bilja, upisom novih i odjavom starih strojeva za zaštitu bilja iz FIS baze, testiranjem uređaja za zaprašivanje sjemena, upisom novih i odjavom starih strojeva za zaprašivanje sjemena iz FIS baze, osnovnom i dopunskom izobrazbom za voditelje i djelatnike stanica za pregled tehničkih sustava u zaštiti bilja, izobrazbom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida za profesionalne korisnike, za profesionalne korisnike za profesionalni rad sa pesticidima, te distributere i savjetnike.
  4. Laboratorij za ergonomiju i materijale u poljoprivrednoj tehnici bavi se mjerenjem emitirane razine buke u okolinu te mjerenjem unutarnje razine buke, njihovom obradom, analizom i interpretacijom podataka za potrebe zdravstvene sigurnosti i očuvanja okoliša; mjerenjem vibracija koje utječu na trup rukovatelja strojeva te mjerenjem vibracija koje utječu na sustav ruka-šaka rukovatelja alatima i strojevima, njihovom obradom, analizom i interpretacijom podataka za potrebe zdravstvene sigurnosti; optimalnim opremanjem poljoprivrednih gospodarstava sredstvima poljoprivredne tehnike, a koje podrazumijeva izradu odgovarajućeg modela čime se značajno smanjuju troškovi primarne poljoprivredne proizvodnje, te se kao posljedica smanjenih troškova uporabe poljoprivredne tehnike ostvaruje veći dohodak, povećava akumulacija kapitala i konkurentnost; izradom tvrdih prevlaka u svrhu smanjenja površinskog trošenja dijelova koji su tijekom svoga rada izloženi različitim mehanizmima trošenja i to metodom visokofrekventnog indukcijskog nataljivanja (eng. High frequency induction cladding).

Djelatnici