Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » O fakultetu » Ustrojstvo fakulteta » Zavodi i katedre » Zavod za primijenjenu zootehniku

Zavod za primijenjenu zootehniku

Predstojnik Zavoda: izv.prof.dr.sc. Zlata Kralik
Zamjenik predstojnika Zavoda: izv.prof.dr.sc. Ivona Djurkin Kušec
Telefon: 031/554-867
Fax: 031/554-853
Email: zlata.kralik@pfos.hr

Djelatnosti

U sklopu Zavoda za primijenjenu zootehniku nalaze se dva laboratorija: Laboratorij za primijenjenu zootehniku i Laboratorij za animalnu genomiku. Laboratorij za primijenjenu zootehniku opremljen je potrebnim uređajima za određivanje kvalitete jaja (masa jaja i osnovnih dijelova u jajetu, visina bjelanjka, boja žumanjka, čvrstoća i debljina ljuske, pH vrijednosti bjelanjka i žumanjka, indeks refrakcije bjelanjka i žumanjka, Haugh-ove jedinice), svježina jaja (određivanje oksidacije masti i proteina), određivanje fizikalno-kemijske i tehnološke kvalitete mesa domaćih životinja (pH, otpuštanje mesnog soka, kalo kuhanja, nježnost, boja, oksidacija). U Laboratoriju za animalnu genomiku nalaze se uređaji za izolaciju i analizu DNA koji uključuju uređaj za lančanu reakciju polimerazom, uređaj za Real-Time PCR (RT-PCR), uređaj za DNA elektroforezu, sustav za dokumentaciju i analizu gelova te sterilnu komoru za rad. U Laboratoriju se u okviru znanstveno-istraživačkog rada i suradnje s gospodarstvom provodi analiza animalne DNA suvremenim tehnikama temeljenim na lančanoj reakciji polimerazom.

Popis opreme prikazan je u Katalogu opreme Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku.

Osoblje Broj Sati nastave Broj Aktivnost Zavoda Broj
Nastavno osoblje 8 Bs (sveučilišni) obvezni moduli 600 Znanstveni projekti 23
Suradnička zvanja 2 Bs (stručni) obvezni moduli 445 Stručni projekti 5
Suradnici 3 Bs (sveučilišni) izborni moduli 75 Mentori disertacija 18
Tehničko i pomoćno osoblje - Ms (sveučilišni) obvezni moduli 375 Mentorstvo specijalistički radova -
Ms (sveučilišni) Izborni moduli 260 4
Izvan PFOS 45 24

Moduli

Moduli
Naziv Semestar Studijski program
Preddiplomski sveučilišni – redoviti moduli
Principi uzgoja životinja II Poljoprivrede, svi smjerovi
Osnove genetike i selekcije II Poljoprivreda, Zootehnika
Stočarstvo IV Poljoprivreda, Agroekonomika
Peradarstvo I IV Poljoprivreda, Zootehnika
Svinjogojstvo I IV Poljoprivreda, Zootehnika
Animalni proizvodi V Poljoprivreda, Zootehnika
Preddiplomski sveučilišni – izborni moduli
Savjetodavna služba u zootehnici VI Poljoprivreda, svi smjerovi
Preddiplomski stručni – obvezni moduli
Genetika I Poljoprivreda, Zootehnika
Osnove stočarske proizvodnje II Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Specijalno stočarstvo IV Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Osnove zootehnike II Poljoprivreda, Zootehnika
Specijalno stočarstvo-praksa III Poljoprivreda, Agrarno poduzetništvo
Animalni proizvodi V Poljoprivreda, Zootehnika
Diplomski sveučilišni – obvezni moduli
Biometrika u zootehnici I Zootehnika, Specijalna zootehnika
Kvantitativna genetika i selekcija životinja II Zootehnika, Specijalna zootehnika
Biološki i zootehnički principi u peradarstvu II Zootehnika, Specijalna zootehnika
Biološki i zootehnički principi u svinjogojstvu II Zootehnika, Specijalna zootehnika
Animalni proizvodi-osiguranje kakvoće II Zootehnika, Specijalna zootehnika
Diplomski sveučilišni – izborni moduli
Očuvanje animalnih genetskih resursa III Svi studijski programi
Metode i planovi selekcije životinja III Svi studijski programi
Biometrika u zootehnici III Svi studijski programi
Molekularne metode u zootehnici III Svi studijski programi

Projekti

Šifra projekta Naziv Voditelj Znanstveno područje
3396 – Hrvatska zaklada za znanost Znanstveno brendiranje svinjskog mesa Goran Kušec Biotehničke znanosti
634476 – Horizon 2020 Diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains (TREASURE) Marijeta Čandek-Potokar Goran Kušec Biotehničke znanosti
PoC4_05_05-U-1 (BICRO) Obogaćivanje jaja funkcionalnim sastojcima Gordana Kralik Biotehničke znanosti
VIP 2012-11-25 Inovativnom tehnologijom do konkurentne proizvodnje konzumnih jaja Gordana Kralik Biotehničke znanosti
935 VIP-2012-11-08 Primjena molekularne genetike u poboljšanju uzgoja crne slavonske svinje Vladimir Margeta Biotehničke znanosti
2011-10-32 Unaprjeđenje i standardizacija na OPG-ima Baranje Goran Kušec Biotehničke znanosti
Projekt instituta za tehnologiju Karnozin - funkcionalni sastojak pilećeg mesa Gordana Kralik Biotehničke znanosti
Interni projekti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku DNA identifikacija mesa različitih vrsta životinja u tradicionalnim mesnim proizvodima Ivona Djurkin Kušec Biotehničke znanosti
IP-11-2013-9070 Utilisation of the whole mitogenome in cattle breeding and conservation genetics Ino Čurik, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet Biotehničke znanosti
Interni natječaj Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Oksidativna stabilnost mesa kokoši hrvatica Dalida Galović Biotehničke znanosti
079-0000000-3542 Skraćenje uzgojnog razdoblja šarana (Cyprinus carpio) i poboljšanje kakvoće mesa Dalida Galović Biotehničke znanosti
079-0790566-0184 Rano predviđanje kakvoće svinjskih trupova i mesa Goran Kušec Biotehničke znanosti
079-0790566-567 Specifičnosti rasta svinja i peradi i kakvoća proizvoda Gordana Kralik Biotehničke znanosti
Interni natječaj Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Inovativnom tehnologijom do proizvodnje jaja s dodanom vrijednošću Zlata Kralik Biotehničke znanosti
KK.01.1.1.01.0010 Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju, Istraživačka jedinica “Istraživanje, proizvodnja i medicinsko ispitivanje funkcionalne hrane” Ines Drenjančević Biomedicina; Prirodne znanosti, Biotehničke znanosti

Oprema

Djelatnici