Zavod za zaštitu bilja

Predstojnik Zavoda: prof dr. sc. Mirjana Brmež
Zamjenik predstojnika Zavoda: Izv.prof.dr.sc. Karolina Vrandečić
Telefon: 031/554-931
Fax: 031/545-853
Email: mirjana.brmez@pfos.hr

Djelatnosti

Djelatnici Zavoda za zaštitu bilja obavljaju znanstvene i stručne poslove iz područja fitopatologije, entomologije, nematologije, agrobotanike, fitofarmacije i zaštite uskladištenih proizvoda ratarskih kultura, povrća, voćaka, vinove loze i cvijeća. Poljoprivredni fakultet u Osijeku i djelatnici Zavoda ovlašteni su za provođenje izobrazbe o održivoj uporabi pesticida prema Pravilniku o uspostavi akcijskog plana okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Osoblje Broj Sati nastave Broj Aktivnost Zavoda Broj
Nastavno osoblje 11 Bs (sveučilišni) obvezni moduli 525 Znanstveni projekti 2
Suradnička zvanja 4 BS (stručni) obvezni moduli 525 Stručni projekti -
Suradnici 1 Bs (sveučilišni) izborni moduli 225 Mentori disertacija 2
Tehničko i pomoćno osoblje 3 Ms (sveučilišni) obvezni moduli 1200 Mentorstvo specijalistički radova 1
Ms (sveučilišni) Izborni moduli 975 Mentorstvo diplomskih radova 36
Izvan PFOS 60 Mentorstvo završnih radova 18

Moduli

Moduli
Naziv Semestar Studijski program
Preddiplomski sveučilišni – redoviti moduli
Skladištenje i tehnologije ratarskih proizvoda V Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Fitopatologija I IV Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Fitopatologija I IV Poljoprivreda, Hortikultura
Opća botanika i zoologija I Poljoprivreda, svi smjerovi
Sistematika bilja IV Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Sistematika bilja IV Poljoprivreda, Hortikultura
Entomologija I V Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Entomologija I IV Poljoprivreda,Hortikultura
Preddiplomski sveučilišni – izborni moduli
Zaštita povrća VI Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Zaštita ratarskih kultura VI Poljoprivreda, Bilinogojstvo
Zaštita bilja I VI Poljoprivreda, svi smjerovi
Preddiplomski stručni – obvezni moduli
Skladištenje ratarskih kultura IV Poljoprivreda, Ratarstvo
Skladištenje ratarskih kultura - praksa V Poljoprivreda, Ratarstvo
Fitopatologija V Poljoprivreda, Ratarstvo
Poljoprivredna botanika I Poljoprivreda, Ratarstvo
Zaštita bilja praksa I IV Poljoprivreda, Ratarstvo
Entomologija IV Poljoprivreda, Ratarstvo
Zaštita bilja II - praksa IV Poljoprivreda, Ratarstvo
Diplomski sveučilišni – obvezni moduli
Skladištenje poljoprivrednih proizvoda II Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Savjetodavna služba u zaštiti bilja II Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Fitopatologija II I Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Bolesti ratarskih kultura II Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Zaštita bilja u ekološkoj proizvodnji II Ekološka poljoprivreda
Parazitski uzročnici bolesti povrća i cvijeća II Povrćarstvo i cvjećarstvo
Zaštita od bolesti i štetnika u voćarstvu II Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjer Voćarstvo
Zaštita od bolesti i štetnika u vinogradima II Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, smjer Vinogradarstvo i vinarstvo
Korovi II Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Medonosno bilje II Zootehnika, Lovstvo i pčelarstvo
Fitofarmacija I Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Ekološka poljoprivreda i standardi I Ekološka poljoprivreda
Fitonematologija I Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Entomologija II II Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Praktični tečaj iz zaštite bilja I Bilinogojstvo, Zaštita bilja
Kukci i ostali štetnici povrća i cvijeća II Povrćarstvo i cvjećarstvo
Diplomski sveučilišni – izborni moduli
Osnovi bakteriologije i virologije III Svi studijski programi
Bolesti povrća i cvijeća III Svi studijski programi
Fitoekologija III Svi studijski programi
Osnove palinologije III Svi studijski programi
Ekološki prihvatljiva zaštita bilja III Svi studijski programi
Primjena pesticida u poljoprivredi III Svi studijski programi
Programi zaštite voćaka i vinove loze III Svi studijski programi
Samoniklo jestivo i otrovno bilje III Svi studijski programi
Štetnici ratarskih kultura III Svi studijski programi
Štetnici povrća i cvijeća III Svi studijski programi
Zaštita bilja II III Svi studijski programi
Nematologija III Svi studijski programi
Štetočinje u voćnjacima i vinogradima III Svi studijski programi

Projekti

Šifra projekta Naziv Voditelj Znanstveno područje
SEE-ERA.NET PLUS project no. ERA 139/01 “Systems to reduce mycotoxins contamination of cereals and medicinal plants in order to preservation native species and traditional products in Romania-Serbia-Croatia area” Jasenka Ćosić Biotehničke znanosti
HRZZ IP -11-2013-5570 DIACROMIXPEST: Razvoj formulacija novih prirodnih insekticida na osnovi inertnih prašiva i botaničkih insekticida te njihovih kombinacija kao zamjena za sintetske konvencionalne insekticide Vlatka Rozman Biotehničke znanosti
Bilateralni projekt HR -SLO Entomopatogene nematode u biološkoj kontroli kukaca (2012.-2013.). Emilija Raspudić Biotehničke znanosti
158875-Tempus-IT-Tempus-JPCR International joint master degree in Plant Medicine Edita Štefanić
UNIOS- interni znanstvenoistraživački projekat za docente Procjena rezistentnosti Tribolium castaneum (Herbst) na fosfin Anita Liška Biotehničke znanosti
UNIOS- interni znanstvenoistraživački projekat za docente Endofitne gljivice u kulturi tkiva Jelena Ilić Biotehničke znanosti
UNIOS- interni znanstvenoistraživački projekat za docente Botaničko porijeklo meda – pokazatelj kvalitete meda Sanda Rašić Biotehničke znanosti
Znanstveni program MZOŠ 079-0570 Ekološki prihvatljiva zaštita bilja Vlatka Rozman Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0790570-2995 Uloga korova u epidemiologiji bolesti okopavinskih kultura Draženka Jurković Karolina Vrandečić Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0730718-0578 Fuzarijska palež klasova i sadržaj DON -a u zrnu i brašnu Jasenka Ćosić Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0790570-0427 Zaštita uskladištenih žitarica fizikalnim mjerama Vlatka Rozman Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0790570-0430 Bioaktivnost komponenti eteričnih ulja u zaštiti uskladištenih žitarica Vlatka Rozman Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-2192374-0261 Monitoring aeroalergena i model sustavnog suzbijanja alergogenog bilja Edita Štefanić Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0790462-0265 Nematode kao bioindikatori ekološkog stanja tla Mirjana Brmež Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0730463-2708 Tolerantnost hibrida kukuruza na ličinke kukuruzne zlatice Marija Ivezić Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0790570-2208 Biološko suzbijanje kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis Hübner) Emilija Raspudić Biotehničke znanosti
Znanstveni projekti MZOŠ 079-0790570-2716 Integrirana zaštita ratarskih kultura od korova Mira Knežević, Renata Baličević Biotehničke znanosti
Projekt OBŽ Praćenje zdravstvenog stanja ljekovitog bilja i edukacija proizvođača na području Osječko-baranjske županije Karolina Vrandečić Biotehničke znanosti

Oprema

Djelatnici