Djelatnici
TituleIme i prezimeTelefonEmailLokacija
Redoviti profesor
Prof.dr.sc.Edita Štefanić031 554 848edita.stefanic(at)fazos.hr36
Prof.dr.sc.Emilija Raspudić031 554 902emilija.raspudic(at)fazos.hr408
Prof.dr.sc.Jasenka Ćosić031 554 931jasenka.cosic(at)fazos.hr418
Prof.dr.sc.Karolina Vrandečić031 554 930karolina.vrandecic(at)fazos.hr420
Prof.dr.sc.Mirjana Brmež031 554 909mirjana.brmez(at)fazos.hr410
Prof.dr.sc.Renata Baličević031 554 838renata.balicevic(at)fazos.hr11
Prof.dr.sc.Vlatka Rozman031 554 832vlatka.rozman(at)fazos.hr9
Izvanredni profesor
izv.prof.dr.sc.Anita Liška031 554 841anita.liska(at)fazos.hr4
izv.prof.dr.sc.Ivana Majić031 554 905ivana.majic(at)fazos.hr407
izv.prof.dr.sc.Jelena Ilić031 554 929jelena.ilic(at)fazos.hr419
Docent
doc.dr.sc.Ankica Sarajlić031 554 928ankica.sarajlic(at)fazos.hr407
doc.dr.sc.Sanda Rašić031 554 840sanda.rasic(at)fazos.hr14
Asistent
mag.ing.agr.Josipa Puškarić031/533072 lokal 617josipa.puskaric(at)fazos.hrIV/410
dr.sc.Marija Ravlić031 554 837marija.ravlic(at)fazos.hr12
dr.sc.Pavo Lucić031 554 839pavo.lucic(at)fazos.hr5
mag.ing.agr.Tamara Sibertamara.siber(at)fazos.hr
Laborant
dipl.ing.Mirela Varga031 554 961mirela.varga(at)fazos.hr
-Nikola Puškarić031 554 973nikola.puskaric(at)fazos.hr3
Silvija Buhin031 554 959silvija.buhin(at)fazos.hr35
univ.bacc.ing.agr.Željka Vinkovićzeljka.vinkovic(at)fazos.hr