Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Mobilnost studenata

Mobilnost studenata

Kako do studentske razmjene ?

Preddiplomski i diplomski studiji prema Bolonjskom sustavu obrazovanja su koncipirani tako da omogućavaju studentima već na trećoj godini studija odabir većeg broja izbornih modula koje on može, u dogovoru s mentorom i voditeljem studija, birati s liste ponuđenih modula Poljoprivrednog fakulteta ili može odabrati module drugih fakulteta u Hrvatskoj ili inozemstvu. Na osnovu izbornih modula student kreira vlastiti obrazovni profil ovisno o njegovim afinitetima i planiranom budućem zanimanju. Odabir modula drugih europskih sveučilišta osigurava studentima mogućnost stjecanja visokospecijaliziranih znanja iz pojedinog područja, te značajno podiže samu kvalitetu studijskog programa.

Na drugoj godini studija, tj. III semestru diplomskog studija, studenti mogu birati pet izbornih modula. Poslije dogovora s mentorom ili voditeljem studija mogu cijeli semestar provesti na nekom od fakulteta u Hrvatskoj ili inozemstvu. Od 2010/2011. godine Hrvatska je postala punopravna članica Erasmus programa akademske mobilnosti namijenjenog visokom obrazovanju što znači da studenti hrvatskih sveučilišta mogu posjećivati sveučilišta unutar Erasmus mreže, a jednako tako studenti stranih sveučilišta mogu posjećivati hrvatska sveučilišta.

Više detalja u vezi razmjene studenata putem Erasmus programa možete pronaći na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU te stranicama Osječkog sveučilišta ili u našem Uredu za međunarodnu suradnju.

Osim Erasmus programa mobilnosti, Hrvatska je članica CEEPUS mreže (Central European Exchange Programme for University Studies - Srednjeeuropski program sveučilišne razmjene). Ovaj program akademske razmjene studenata i profesora srednje i istočne Europe odvija se na temelju višestranog Ugovora o uspostavljanju suradnje u području obrazovanja i usavršavanja u sklopu Srednjoeuropskog programa razmjene za sveučilišne studije sklopljenog u Budimpešti 8. prosinca 1993. godine. Trenutno je na snazi ugovor CEEPUS III, međunarodni ugovor koji je stupio na snagu 1. svibnja 2011. godine. Sadašnje ugovorne stranke su Albanija, Austrija, BiH, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Mađarska, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.

Sve potrebne informacije u vezi studentske mobilnosti i razmjene možete kontaktirati Ured za međunarodnu suradnju ili Erasmus koordinatore prof.dr.sc Vlatka Rozman i Daniela Hamana, mag. iur.

Uz spomenute mogućnosti mobilnosti tijekom studiranja na raspolaganju vam stoji i IAESTE (The International Association for Exchange of Students for Technical Experience), najveća svjetska organizacija za razmjenu studenata. Cilj udruge je osigurati studentima stručno i praktično iskustvo u inozemstvu s glavnim ciljem da studenti kroz rad na aplikativnim projektima i u suvremenim tehnološkim postrojenjima renomiranih stranih kompanija, sveučilišta i instituta steknu iskustvo važno za produbljivanje i usavršavanje njihovog znanja. IAESTE potencira promidžbu međunarodnog razumijevanja i dobre volje među studentima svih nacionalnosti bez obzira na rasu, boju, spol ili vjeru. Ovakvom razmjenom hrvatskim je poslodavcima pružena prilika primiti visokokvalificirane i motivirane strane studente, jer razmjena u IAESTE-u funkcionira po principu reprociteta, tj. 1 : 1; broj primljenih (incoming) studenata jednak je broju poslanih (outgoing) studenata.

Korisni linkovi za studentske razmjene

Agencija za mobilnosti i programe EU

Stipendije INFO

IAESTE Hrvatska

ERASMUS programi ( UNIOS, ESN international, Mobilnost )

CEEPUS

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa