Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » 10. međunarodni kongres "Brašno-kruh '19"

10. međunarodni kongres "Brašno-kruh '19"

Hrvatski kongres tehnologa proizvodnje i prerade brašna „Brašno-Kruh ’19“

Više informacija na klikom na link