Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » 2. mentorski sastanak za studente 1. godine.

2. mentorski sastanak za studente 1. godine.

2. sastanak s voditeljem za studente 1. godine preddiplomskog studija u ak. god. 2022/2023.

održat će se:

8. prosinca 2022. u Auli Magna u 17 sati

Tema sastanka:

Znanje - prevencija ovisnosti