Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » 2. sajam obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

2. sajam obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek u suradnji sa Studentskim zborom FAZOS i ALUMNI Udrugom bivših studenata i prijatelja Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku organizira „2. sajam obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava“ sadašnjih i bivših studenata Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Datum održavanja sajma je 17.10.2019. u vremenu od 9:00 do 13:00 sati u multimedijalnom studentskom središtu u prizemlju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, Osijek.

Cilj sajma je PREZENTACIJA i PRODAJA proizvoda OPG-ova, prvenstveno NAŠIH SADAŠNJIH i BIVŠIH STUDENATA te ZAPOSLENIKA, ukoliko imaju svoj OPG, a koji se bave bilo kojim vidom poljoprivredne proizvodnje i prisutni su na tržištu. Također, u okviru sajma planiramo prezentirati djelatnost i usluge našeg fakulteta koje nudimo na tržištu. Sajmom nastojimo pokriti što veći broj grana poljoprivrede: stočarstvo, mljekarstvo, ratarstvo, povrćarstvo, cvjećarstvo, začinsko bilje, pčelarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, vinarstvo, agroturizam itd. Dakle, sve što je u domeni našeg fakulteta, odnosno same poljoprivredne proizvodnje te prerade i finalizacije proizvoda. U okviru sajma organizirati će se nekoliko kratkih, 5 minutnih prezentacija, tako da ukoliko bilo tko od prisutnih želi, ima priliku i kroz prezentaciju predstaviti sebe, svoj životni put, svoj OPG i svoje proizvode. Fakultet će, ovisno o broju interesenata omogućiti adekvatne štandove na kojima se mogu prezentirati i prodavati proizvodi. Također, u sklopu sajma će se održati okrugli stol na temu: „Distribucija proizvoda obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na europsko tržište“.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na sajmu, zbog kvalitete organizacije, molimo Vas da iskažete svoj interes do 30. rujna 2019. pozivom na kontakt telefon 031/554-831 (radnim danom od 7:30 do 15:30) te dostavom pristupnice na e-mail mlisjak(at)fazos.hr / vzebec(at)fazos.hr ili osobnom dostavom na Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, III.kat, soba 317.