Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » 5. GIS dan na FAZOS-u

5. GIS dan na FAZOS-u

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek se 17. studenog 2022. godine organizira 5. GIS dan na FAZOS-u s početkom u 10:00 sati u Vijećnici na 1. katu.

GIS dan je svjetski događaj koji promovira tehnologiju geografskih informacijskih sustava (GIS), a tradicionalno se održava svake godine s početkom od 1999. godine. Tema ovogodišnjeg GIS dana na FAZOS-u je „GIS programi otvorenog koda za kartiranje pogodnosti poljoprivrednog zemljišta“.

Fotogalerija