Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Biodinamička poljopriveda

Biodinamička poljopriveda

Poštovani

U suradnji Centra dr. Rudolf Steiner i Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, dana 12. travnja 2022. godine u vremenu od 11:00 do 13:00 sati na našem Fakultetu održava se edukacija o biodinamičkoj poljoprivedi. U okviru edukacije održat će se dva predavanja, a teme i nazivi predavanja navedeni su pozivu.