Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje su svi oblici učenja tijekom života čija je svrha stjecanje i unaprjeđivanje kompetencije za osobne, društvene i profesionalne potrebe u skladu sa Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine br. 22/13).

Ljudi kao glavni nositelji ideja, informacija, novih znanja i vještina postaju strateška osnovica razvitka suvremenih kompetitivnih gospodarstava i društava. U mnogim područjima energija ili sirovine (materijali) nisu temeljni pokretači i nositelji razvitka nego kreativni, sposobni i visokoobrazovani ljudi.

Neprestano učenje, obrazovanje, stjecanje novih znanja i vještina zato postaje neminovnost i zbog sljedećih dodatnih činjenica: formalni i obvezni obrazovni sustavi su tromi i nisu spremni za brže promjene; potreba drugačije sinteze i strukturiranja podataka, informacija i znanja te njegove što brže primjene; potreba neprestanog prilagođavanja promjenjivim uvjetima društvenog i poslovnog okruženja i pojava novih ekonomija, zanimanja i područja rada

Cjeloživotno učenje je koncept koji promovira postupnu preobrazbu u učeću zajednicu zadovoljnih pojedinaca, a time i kompetitivne organizacije i društva utemeljenog na neprestanom stvaranju, obnavljanju i primjeni novih znanja, vještina i stavova (vrednota). Znatiželja, radost učenja novog, motiviranost i navike neprestanog učenja stvaraju se u mlađim životnim razdobljima. Stoga je cjeloživotno učenje i kontinuirani profesionalni razvoj glavni mehanizm kojim se potiču osobni rast i razvoj te sprečavaju stagnaciju i rutinu u životu pojedinca i u društvu

Kroz misiju i viziju Poljoprivrednoga fakulteta u Osijeku vidljivo je kako cjeloživotno učenje služi zajednici i doprinosi razvoju društva u cjelini

Na Fakultetu je izrađeno nekoliko programa za cjeloživotno učenje, koji su dobili i odobrenje Senata Sveučilišta, a kojima se doprinosi kontinuiranoj izobrazbi poljoprivrednih stručnjaka i proizvođača.

.

.

.

.