Dan doktorata

Čast i zadovoljstvo nam je pozvati Vas na Dan doktorata Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek koji će se održati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek dana 21. listopada 2020. godine od 10,00 do 13,00 sati u edukacijsko-promocijskom atriju Fakulteta.

Što je Dan doktorata?

Dan doktorata se organizira zbog javnog prikazivanja rezultata istraživanja u sklopu obranjenih doktorskih disertacija, kao i preliminarnih rezultata istraživanja nakon pozitivno ocijenjenih tema doktorskih disertacija tijekom prethodne akademske godine. Navedeno će pridonijeti što učinkovitijoj pomoći doktorandima pri izradi svojih doktorskih disertacija. Cilj organiziranja ovakve manifestacije je sveobuhvatnije upoznavanje javnosti s izvođenjem i radom doktorskog studija, razmjena iskustava vezanih za istraživanja doktoranada te iskustava mentora, uvid u raznolikost

znanstvenog rada doktorskog studija i njegovu popularizaciju, kao i transfer znanja u gospodarstvo.

Studenti 2. i 3. godine poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija „Poljoprivredne znanosti“ koji imaju pozitivno ocijenjenu temu doktorske disertacije obvezni su sudjelovati na Danu doktorata. Prema Pravilima o poslijediplomskom studiju Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti na prijedlog Vijeća smjera doktorskog studija može doktorandu za javno predavanje o temi disertacije dodijeliti 2 ECTS boda.

Predstavljanje rezultata doktorata organizirat će se u obliku poster prezentacije za pozitivno ocijenjene teme doktorskih disertacija u obimu u kojem su one provedene (preliminarni rezultati ili plan rada) ili putem usmenog izlaganja u trajanju do 15 minuta za obranjene doktorske disertacije u prethodnoj akademskoj godini