Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Digitalna poljoprivreda

Digitalna poljoprivreda

Želiš upisati diplomski studij „Digitalna poljoprivreda“ na engleskom jeziku? Novi diplomski studij zajednički provode FAZOS i FERIT Osijek uz sudjelovanje profesora i predavača iz inozemstva.

Prijavi se prodekanu za nastavu i upravljanje kvalitetom FAZOS-a na mail zdenko.loncaric(at)fazos.hr i pridruži se 3. promotivno-pripremnom seminaru u ponedjeljak u 10 sati (seminar traje od 28. lipnja do 2. srpnja). Četvrti seminar organiziramo krajem rujna, netom prije upisa 1. generacije studenata.

Posebna pogodnost: Prva godina studija bit će samo za 1. generaciju upisanu 2021. godine bez troškova školarine!

Sve o novom studiju saznaj na poveznici

Vidimo se u ponedjeljak!