Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » doktorske disertacije Maria Ronte, dipl. ing.

doktorske disertacije Maria Ronte, dipl. ing.

O B A V I J E S T

Na osnovi Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek od 30. svibnja 2019. godine određena je javna obrana doktorske disertacije Maria Ronte, dipl. ing. pod naslovom:

„Utjecaj vrste i strukture krmiva na razvoj probavnog sustava, proizvodne pokazatelje i metabolički profil teladi“

pred Povjerenstvom u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Mislav Đidara, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predsjednik

2. Prof. dr. sc. Zvonimir Steiner, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, mentor i član

3. Izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, član

Javna obrana doktorske disertacije Maria Ronte, dipl. ing. održat će se 14. lipnja 2019. godine u 12.00 sati na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Aula Magna, II kat, Vladimira Preloga 1.

D E K A N

Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić