Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Dopunski studentski izbori

Dopunski studentski izbori

Na temelju Odluke Rektora Sveučilišta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlade Guberca, u utorak, 7. studenoga 2017., provest će se dopunski studentski izbori za izbor studentskih predstavnika za:

  • SVEUČILIŠNU LISTU ZA PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI, BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI I BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA, HUMANISTIČKIH ZNANOSTI I ZA INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI I UMJETNIČKO PODRUČJE,
  • STUDENTSKI ZBOR FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK.

Za područje Tehničkih, Biotehničkih znanosti i Biomedicine i zdravstva, Humanističkih znanosti i za Interdisciplinarno područje znanosti i Umjetničko područje ukupan broj studenata je 8995. Budući je za pravovaljanost prijedloga kandidata na razini Sveučilišta potrebno prikupiti najmanje 1% potpisa studenata to je 90 potpisa za navedena područja.

Za pravovaljanost prijedloga kandidata na razini Sveučilišta potrebno je prikupiti 1% potpisa studenata Sveučilišta. (Članak 4. stavak 4. Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku).

Više informacija možete pronaći OVDJE