Erasmus+

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU objavljuje NATJEČAJ* za dodjelu financijskih potpora STUDENTIMA ZA MOBILNOST U OKVIRU PROJEKTA ERASMUS+ 2018-1-HR01-KA103-046926, u akademskoj godini 2019./2020.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 04. veljače 2019. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa.

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku. Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 01. lipnja 2019. – 31. svibnja 2020. Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama (države EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija; te Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska). Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu. Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najmanje 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najmanje 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Iznosi financijske potpore za studente ovisi o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente. Upute za studente i prijavni obrasci sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na web stranici Sveučilišta u Osijeku www.unios.hr, ili na zahtjev u Službi za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju. Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati obvezne dokumente: 1. popunjen prijavni obrazac 2. kopiju domovnice (za hrvatske državljane) ili drugi dokaz o državljanstvu za strane studente 3. potvrdu o statusu studenta 4. prijepis ocjena svih položenih ispita sa svih razina studija Dodatne dokumente: 5. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata s invaliditetom ili posebnim potrebama 6. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata nižeg socioekonomskog statusa i izjava o članovima zajedničkog kućanstva

ROK ZA PRIJAVU: 08. ožujka 2019. za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom zimskog semestra akademske godine 2019./2020., ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju: 01. lipnja 2019. - 31. svibnja 2020. Upute za prijavu: Prijavni obrazac u elektroničkom obliku potrebno je poslati na e-mail adresu: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak prijavnog obrasca i ostale dokumente za prijavu na natječaj poslati isključivo preporučenom poštom na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Rektorat Za ERASMUS+ KA1 Natječaj, rok: 08.03.2019. Trg Svetog Trojstva 3 31000 Osijek Dodatne informacije i prijavni obrasci dostupni su na web stranici http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2019-2020/ ili na tel: 031 224 171