Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Fulbright info dan

Fulbright info dan

Fulbright info dan održati će se u Fakultetskoj vijećnici (1. kat) u četvrtak, 21. ožujka 2019. 10:00 – 13:00 h