Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Genomska selekcija u oplemenjivanju bilja

Genomska selekcija u oplemenjivanju bilja

U sklopu HRZZ projekta "Genetics and physiology of multiple-stress tolerance in maize" će se održati radionica

"Genomska selekcija u oplemenjivanju bilja"

Predavač je Dr. Aaron J. Lorenz, University of Minnesota, Twin Cities, MN, USA

Radionica će se održati 25. svibnja 2018. na Poljoprivrednom fakultetu u Aula Magna s početkom u 09 i 30 h. Radionica je besplatna.

Molimo prijavite se na must-maize@poljinos.hr do srijede 23.5.2018. Samo u Subject/Predmet napišite PRIJAVA i tekst poruke neka bude samo vaše ime i prezime. Certifikat o sudjelovanju izdajemo na zahtjev, molimo u prijavi naznačite uz ime i prezime i "Molim certifikat".

Više informacija o radionici možete pronaći u priloženom dokumentu.