Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Studenti » Obavijesti » Info dan o Erasmus+ programu

Info dan o Erasmus+ programu

Pozivamo sve studente na info dan o Erasmus+ programu mobilnosti u akademskoj godini 2020./2021. koji će se održati 2. ožujka 2020. u 11h u vijećnici Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, I. kat Vladimira Preloga 1